Главная


УЧЕБНИКИ


СЛОВАРИ


ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА


КНИГИ О ФИНЛЯНДИИ


РОССИЯ ГЛАЗАМИ ФИННОВ


SUOMI SODASSA - ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ФИНЛЯНДИИ


ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - LASTENKIRJALLISUUS


НОН-ФИКШН - TIETOKIRJALLISUUS


АУДИОКНИГИ


БИЗНЕС


КАК СВЯЗАТЬСЯ


 

 

Уникальная подборка учебной, художественной и нон-фикшн литературы, связанной с Финляндией и финским языком.

Возможно самая большая в Рунете подборка книг на финском, о финском и о Финляндии.


Наш ресурс - предназначен в первую очередь для тех русских и русскоговорящих, кто интересуется Финляндией, финской культурой, искусством, литературой, историей, а также изучает финский язык. Если для русскоговорящих, живущих в Финляндии, нет сложностей с доступом к современной литературе на финском, то для жителей России это часто весьма большая проблема.

Мы также собираем и размещаем литературу на русском языке, посвященную разным аспектам финской действительности - от поваренных книг до путеводителей по Финляндии.

Отдельная тема - военная история Финляндии, которая может быть интересна всем, интересующимся военной историей.

Оцифровываем в форматы pdf и djvu финские книги и журналы под заказ.

Скачать бесплатную программу для чтения файлов pdf на компьютере можно отсюда:

.

Все книги можно читать также на устройствах для чтения электронных книг, так и на планшетах - можно сказать, что традиционная бумажная книга постепенно уходит в прошлое (хотя, надеемся, совсем в прошлое она все-таки не уйдет).

Если Вы здесь впервые и сомневатетесь в нашей надежности - закажите одну книгу, заодно проверите, как все работает. БОльшая часть книг нашей собственной оцифровки - и никто не жаловался.

Написать по электронной почте нам можно отсюда.


НОВЫЕ КНИГИ


- Hannu Rautkallio. Idässä kiinni, länteen kallellaan – USA ja Suomi 1944-1958.

2015

265 стр.

На финском языке.

Suomen jälleenrakennuksen vuosien läntisiä piirteitä on pohdittu paljon vähemmän kuin suhdetta Neuvostoliittoon. Mutta olisiko Suomi selviytynyt vuoden 1944 jälkeen itsenäisenä kansana, elleivät suomalaiset olisi mieltäneet kuuluvansa länteen? Suomen valtiojohto ylläpiti salattuja suhteitaan Yhdysvaltoihin sotavuosina, mikä on ollut vähemmän tunnettua. Sodan jälkeen länsiyhteydet näkyivät erityisesti taloussuhteissa ja Suomen kansainvälisen aseman vahvistumisena.

Neuvostoliitollekin Suomen länsiyhteydet olivat etu. Se hyödynsi Suomen läntistä liikkumavaraa sotakorvauksissa ja sai niiden kautta länsimaista teknologiaa. Kylmän sodan aikana Suomen asemaan vaikuttivat maailmantalous ja suurvaltojen edut.

Tämä kirja kattaa vuodet 1944-1958. Ajanjaksoa arvioidaan takautuvasti ns. suomettumisen tuloksista lähtien. Lännestä katsottuna Paasikiven presidenttivuodet lisäsivät suomalaisten uskoa tulevaisuuteen. Miksi Suomi ajautui 1950-lopulta lähtien poliittiselle tielle, josta tasavalta oli vapautunut kymmenen vuotta aikaisemmin?

Nyt avautuneet amerikkalaiset arkistolähteet valottavat näitä kysymyksiä hyvin monipuolisesti politiikan, talouden, kulttuurin ja tiedustelun näkökulmista. Suomi oli todellakin kylmän sodan polttava risteysasema, ja lännestä nähtynä suomalaisessa selviytymiskertomuksessa oli hätkähdyttäviäkin piirteitä.

VTT Hannu Rautkallio (s. 1943) on dosentti ja historiantutkija. Hän on julkaissut 1980-luvulta alkaen tutkimuksia toisen maailmansodan ja kylmän sodan ajalta.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Aleksi Mainio. Terroristien pesä. Suomi ja taistelu Venäjästä 1918-1939.

2015

382 стр.

Terroristien pesä käsittelee aikakautta, jolloin lokakuun vallankumous ja sitä seuranneet levottomuudet repivät Euroopan kahtia. Mantere jakautui bolševistiseen ja antibolševistiseen blokkiin, ja asetelmaa onkin kuvattu ”ensimmäiseksi kylmäksi sodaksi”. Vihamielinen ilmapiiri säteili myös Neuvosto-Venäjän naapuriin Suomeen: maahan pakeni tuhansia bolševikkien ahdistelemia pakolaisia, valkoisia emigrantteja, jotka tekivät Suomesta Venäjän poliittisen taistelun tukikohdan.

Tämän kamppailun dramaattisimmat puolet tunnetaan Suomessa huonosti: vastaitsenäistyneen tasavallan aluetta käytettiin vakoiluoperaatioiden ja jopa terrori-iskujen valmistelemiseen vuosina 1918–1939. Hämärähankkeista ja pommiattentaateista olivat vastuussa erityisesti valkoemigranttien taistelujärjestöt. Kärjistäen voidaan puhua näkymättömän sodan ajasta, sillä virallisesti Suomen ja Neuvostoliiton välillä vallitsi rauha syksystä 1920 lähtien.

Suomen turvallisuusviranomaiset suhtautuivat taistelujärjestöjen toimintaan kaksijakoisesti. Monet poliittisen poliisin ja yleisesikunnan tiedustelun edustajat ihannoivat antibolševistista toimintaa ja olivat valmiita jopa tukemaan sitä, koska toivoivat sen heikentävän Neuvostoliittoa. Toisaalta vastavallankumoukselliset voimat herättivät niin paljon huomiota Neuvostoliitossa, että suomalaisen virkavallan oli pakko puuttua emigranttien aseelliseen toimintaan tasaisin väliajoin.

Kirjassa luodaan kokonaiskuva siitä, miten ja miksi Suomesta tuli vastavallankumouksellisen vakoilun ja pommisodan tukialue vuosina 1918–1939. Aikaisemmin kuva ilmiöstä on jäänyt hataraksi muun muassa siksi, että aihe koettiin poliittisesti arkaluontoiseksi toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa ja siitä kertovia tietoja pyrittiin jopa hävittämään. Terroristien pesä perustuu laajaan dokumenttiaineistoon, joka on kerätty eri maiden arkistoista.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Tapani Lehtinen. Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen.

2007

307 стр.

Tapani Lehtisen kirja esittelee suomen kielen historiaa tuoreimman tutkimustiedon valossa. Teos ei ole aivan populaari, vaan kirjoitettu lähinnä yliopistotason oppikirjaksi. Sen huomaa: teos edellyttää jonkin verran kielitieteellistä sivistystä. Lehtinen puhuu perussivistyksestä, mutta jos kirjasta haluaa täysin tolkkua saada, väittäisin että kielitieteen perusopinnot on vähintään oltava hallussa.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Kimmo Rentola. Stalin ja Suomen kohtalo.

2016

249 стр.

На финском языке.

Oliko Stalin merkittävin yksittäinen päätöksentekijä itsenäisen Suomen historiassa?

Kolmesti Suomen olemassaolo riippui Stalinin ratkaisuista. Hän aloitti ja lopetti talvisodan, päätti jatkosodan rauhasta
1944 ja päätyi 1948 lopulta painamaan jarrua kansandemokratian tiellä. Minkä tiedon varassa Stalin teki ratkaisunsa, joiden myötä Suomi säästyi? Lopulta Suomi sai jäädä erikoistapaukseksi, johon piti soveltaa erilaisia keinoja. Vielä 1950-luvun vaihteessa tilanne oli hyvin vaarallinen, kun uumoiltiin maailmansotaa ja varauduttiin rankkoihin otteisiin Suomenkin suunnalla. Yllättävän vahvasti Suomen selviytymiseen vaikuttivat sattuma, ajoitus ja silkka tuuri. Läheltä piti, monta kertaa.

Kirja perustuu laajaan venäläiseen aineistoon, muun muassa tiedustelu- ja turvallisuuspalvelujen lähteisiin.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Auli Hakulinen, Fred Karlsson. Nykysuomen lauseoppia.

1995

3. muuttamaton painos (1. p 1979, 2. p 1988)

426 стр.

На финском языке.

"Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu suomen kielen kurssikirjaksi lähinnä syventäviin opintoihin, mutta toivomme, että sitä voitaisiin soveltuvilta osin käyttää myös vieraiden kielten koulutusohjelmissa. Teosta suunniteltaessa pidimme silmällä kahta päätavoitetta. Ensinnäkin halusimme laatia synteesin eräistä suomen lauseopissa paljon tutkituista kysymyksistä ja ottaa huomioon sellaisetkin tutkimustulokset, joita ei aikaisemmin ole sisällytetty mihinkään yleisesitykseen. Toiseksi halusimme esitellä suomen kieleen sovellettuina joitakin viimeaikaisia lauseopin kuvauksessa käytettyjä näkemyksiä ja käsitteitä, joiden arvelimme voivan hyödyttää meikäläistä lauseopin tutkimusta ja suomen lauseopillisten ominaispiirteiden ymmärtämistä".

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- А.Б.Широкорад. Финляндия-Россия. Три неизвестные войны.

2006

434 стр.

"Книга известного военного историка А.Б.Широкорада посвящена вооруженным конфликтам Финляндии и России — СССР в XX в. До 1990 г. в советской исторической науке, художественной литературе и публицистике отношения нашей страны с Финляндией представлялись крайне неполно, зачастую в «отлакированном», «отретушированном» виде. В годы перестройки и постперестройки на российских читателей обрушился шквал разоблачений событий Зимней войны 1939—1940 гг. По мнению автора книги, все «разоблачения» писались не слишком продуманно и аргументированно. России пришлось вести не одну, а три войны (1918—1922,1939—1940 и 1941—1944 гг.). Причем Финляндия была не маленьким миролюбивым государством, а крайне агрессивной страной, которая на 15 лет раньше Германии ввела свастику в качестве государственного символа, отряды СС и концлагеря для инакомыслящих. Клика авантюристов во главе с К.Г.Маннергеймом еще в 1918 г. поставила перед финнами цель — создание Великой Финляндии, уездными городами которой должны были стать Мурманск, Архангельск и Петрозаводск".

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Финский язык. Три книги в одной. Грамматика, разговорник, словарь. Карманный самоучитель.

Составитель Н.М.Семенова.

2012

320 стр.

Этот современный тип разговорникасловаря состоит из трех частей: он содержит основные сведения по грамматике финского языка, разговорные фразы на актуальные темы, полезную страноведческую информацию для туристов, а также финско-русский и русско-финский словари.

Предназначен для туристов, а также для всех, кто интересуется финским языком или только начинает его изучать.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Ю.С.Елисеев. Синтаксические словосочетания в современном финском языке.

1959

126 стр.

Объект исследования данной работы — синтаксические словосочетания в финском языке. Иначе говоря, будут рассматриваться только свободные словосочетания, словосочетания свободно дробимые на отдельные слова, на самостоятельные синтаксические элементы. Устойчивые или лексические словосочетания (фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания), представляющие собой неразложимые семантические образования, здесь рассматриваться не будут, поскольку они в своей основе должны быть объектом исследования в лексикологии.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Элеонора Иоффе. Линии Маннергейма.

2017

464 стр.

В 2017 году Финляндия отмечает сразу два юбилея: 100-летие независимости государства и 150 лет со дня рождения маршала Густава Маннергейма. И в этой связи хочется еще раз осмыслить его роль в становлении и сохранении суверенитета страны Суоми.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Emmi Itäranta. Teemestarin kirja.

Фантастический роман.

2012

268 стр.

Maailmasta on loppumassa vesi. Suunnattoman katastrofin - ehkä ilmastonmuutoksen, ehkä jonkin muun - läpikäynyt ihmiskunta sinnittelee veden vähyyden ja sen säännöstelyä hallitsevan diktatuurin vallan alla. Vain kaatopaikoille hautautunut teknologia ja teemestarien sukupolvien ajan pitämät päiväkirjat muistuttavat entisistä ajoista. Noria on teemestarien sukua, ja pian on hänen vuoronsa ottaa vastaan täysivaltaisen teemestarin arvo - ja hänen edeltäjiensä tarkkaan varjelema salaisuus. Aikana, jona veden kätkeminen on rikoksista pahin, sotilasvallan katseet kiinnittyvät väistämättä teemestarin taloon...Emmi Itärannan esikoisromaani Teemestarin kirja on harvinaisen uskottava ja pelottava kuvaus mahdollisesta tulevaisuudestamme. Samalla Itärannan kieli on kuitenkin kuulasta, tarkkaa ja paisuttelematonta. Esikoiskirjailijalta todellinen taidonnäyte!Teemestarin kirja voitti 2010-2011 järjestetyn Teoksen suuren fantasia- ja scifi-kirjoituskilpailun, johon osallistui yli 350 käsikirjoitusta.

Файл pdf  с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.

На сайте есть в переводе на русский язык - "Дневник чайного мастера".


- Antero Holmila, Simo Mikkonen. Suomi sodan jälkeen. Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944-1949.

2015

264 стр.

Myytti yhtenäisestä jälleenrakentamisen ajan Suomesta murtuu. Toisen maailmansodan jälkeistä aikaa nimitetään Suomessa usein ”vaaran vuosiksi” ja ”jälleenrakennuksen ajaksi”. Sotaa seuranneet vuodet esitetään suurena kertomuksena yhtenäisestä kansakunnasta, joka rakensi uudelleen runnellun maan, maksoi sotakorvaukset ja asutti siirtoväen. Neuvostoliiton pelottava varjo lankesi talkootöissä puurtavan kansan ylle.Suomi sodan jälkeen purkaa tätä myyttiä. Sodanjälkeinen Suomi oli rikkinäinen maa, jonka sisäiset jännitteet olivat suuri huolenaihe. Välitön miehityksen uhka vaihtui nopeasti kotikommunistien pelkoon, kun maassa koettiin sekä jatkuvia lakkoja että torikokouksia. Asuntopula aiheutti yhteiskunnallista kitkaa, eikä evakkojen uudelleenasuttaminen ollut kivutonta. Rikollisuus lisääntyi 1940-luvun jälkipuoliskolla räjähdysmäisesti, ja lehdissä kirjoitettiin paljon sodanjälkeisestä moraalikriisistä. Sodasta toipuminen vei aikansa, ja jälleenrakennus alkoi toden teolla vasta olojen vakiintuessa vuosikymmenen lopulla.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Ю.Э.Коппалева. Новый финско-русский словарь.

2006

Издание второе, исправленное и дополненное.

930 стр.

Около 50 000 слов и словосочетаний.

Новый финско-русский словарь содержит около 50 тысяч слов и словосочетаний современного финского языка, включая общеупотребительные аббревиатуры и некоторые географические названия. Он охватывает наиболее распространенную лексику различных сфер языка — от разговорных и просторечных слов до публицистической лексики и научно-популярной терминологии, а также некоторых специальных отраслевых слов. Широко представлены фразеологические выражения, пословицы и поговорки.

Во второе издание словаря внесены новые слова и значения, относящиеся к разным тематическим сферам, а также уточнены русские соответствия некоторых финских слов и словосочетаний.

К словарю прилагается «Краткий грамматический очерк финского языка».

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Энгл Э., Паананен Л. Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма. 1939-1940.

2008

258 стр.

"В этой книге описана Советско-финская война, которая началась в ноябре 1939 года. Советский Союз не рассчитывал встретить сопротивление финнов, но они оказались достойными противниками, и началась одна из самых тяжелых военных кампаний Второй мировой войны".

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Алексис Киви. Семеро братьев.

Роман.

Перевод с финского Эйно Карху.

2014

386 стр.

Свое самое известное произведение - роман «Семеро братьев» (1870) - Алексис Киви, классик финской литературы, называл «веселым повествованием».

Герои романа - крепкие деревенские парни, простые и неприхотливые, как скудная каменистая земля, на которой они живут. Они часто бранятся с соседями, выпивают больше, чем требует благоразумие, любят соленую шутку и подвержены вспышкам внезапного гнева. Автор не идеализирует сельский быт и «патриархальных крестьян», их традиции и стойкость в борьбе с суровой природой и жизненными невзгодами, он показывает другую сторону их натуры - жестокую и разрушительную. Потому что такова и есть правда их жизни - бедность и изнуряющая борьба за выживание чаще ожесточают человека, чем возвышают и облагораживают.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Хенрик Мейнандер. История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты.

2016, 2-е издание.

256 стр.

"Я стремился дать последовательный анализ превращения Финляндии в отдельную нацию и в государство, находящееся в постоянном и зачастую противоречивом взаимодействии с общественным развитием других частей Балтийского региона, Европы и мира в целом. Я также заостряю внимание на особых природных ресурсах Финляндии, ее культурной специфике и технологической подготовленности, поскольку эти факторы в большой степени обусловили реакцию страны на влияния извне. Наконец, я стремлюсь показать, что многие переломные моменты в финской истории явились случайными результатами примечательных цепных реакций всемирной истории".

Файл pdf с возможностью скачивания и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Sofi Oksanen. Norma.

Роман.

Финский язык.

2015

308 стр.

Laiturilla hän istui penkille, jolle äiti ei ollut istunut. Metro oli syöksynyt asemalle saman tien. Äiti oli viskannut penkin alle kengät ja käsilaukun, sitten hän oli ollut poissa. Sofi Oksasen uutuusromaani on maaginen kertomus Normasta, joka joutuu vaaraan harvinaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Norma kietoutuu petoksen ja paranoian verkkoon, josta hänen on pyristeltävä irti.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Maarit Berg, Leena Silfverberg. Kato hei. Puhekieleen alkeet.

2017

5-е обновленное издание.

252 стр.

Популярный и очень полезный учебник по разговорному финскому языку (puhekieli).

Kato hei rakentaa sillan puhutun ja kirjoitetun kielen välille. Oppikirja esittelee kattavasti suomen puhekielen kieliopin ja kertoo puhutun kielen lainalaisuuksista. Kirjan dialogit on kirjoitettu puhuttuun muotoon, ja niissä tutustutaan elävään suomalaiseen keskustelukulttuuriin erilaisissa arkitilanteissa. Mukana on runsaasti dialogeihin liittyviä tehtäviä. Kirjan lopussa on esitetty systemaattisesti puhutulle kielelle ominaiset äänne-, muoto- ja lauseopilliset piirteet. Siellä käsitellään myös puhekielen sanastoa sekä puheelle tyypillisiä keskustelupartikkeleita.

Kato hei soveltuu erinomaisesti kaikille suomen kielen oppijoille sekä kurssi- että itseopiskelumateriaaliksi. Kirjan dialogit tarjoavat sopivan tasoisen haasteen niin alkeisoppijoille kuin edistyneillekin suomen kielen opiskelijoille.

Kato hei -oppimateriaalikokonaisuutta täydentää erikseen hankittava äänite.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Аудиофайлы в формате mp3 с высоким качеством.

Для прямого скачивания с сайта.


- Mats Söderlund, Niklas Wahrman. Urbaani sanakirja.

Словарь современного городского сленга.

2010

162 стр.

Saavatko snärdet, kugikset, monttubileet tai feissaus hoksottimesi lagittamaan? Tällä kirjalla voit paikata aukot sivistyksessäsi!Urbaani sanakirja ei ole tavallinen sanakirja. Se yhdistää hyödyn ja huumorinyksissä kansissa. Se on täydellinen opas sekä nuorille että varttuneille lukijoille riippumatta siitä, etsiikö tarkoitusta tuntemattomalle slangisanalle,laajennusta omaan sanavarastoon tai yksinkertaisesti vain kunnon nauruja. Kirjasta löytyy kattava lista moderneja slangisanoja sekä tavallisten sanojen epätavallisempia ilmiasuja.Äidinkielemme ja varsinkin puhekielemme kehittyy jatkuvasti. Koko Suomen kattavaa modernia slangisanavarastoa on ollut kokoamassa internetissä noin 2500 eri-ikäistä ihmistä ympäri Suomea viimeiset kolme vuotta. Kirjaan on poimittu urbaanisanakirja sivuston 23 000 sanasta parhaat, hauskimmat ja hyödyllisimmät. Opettele edes nämä!

Файл pdf  с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.

Образец страницы.

- E.N.Setälä, Kaarlo Nieminen, Aulis Ojajärvi.

Suomen kielen oppikirja.

1966

229 стр.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ


- А.С.Лалым. Финский язык. Продвинутый уровень. Учебник.

2015

186 стр.

Вы хотите расширить границы своих знаний, быть в курсе последних событий и тенденций современной политической и общественной жизни Финляндии, составить свое собственное мнение о стране изучаемого языка и посмотреть на многие мировые проблемы глазами финнов?! Учебник поможет вам сформировать навыки и умения, необходимые для работы с аутентичными ресурсами. В каждой главе рассмотрены самые актуальные вопросы выбранной темы, определен необходимый терминологический минимум и использованы разнообразные источники информации.

Все главы учебника носят автономный характер, что позволит вам самостоятельно спланировать свое обучение и проверить правильность своих ответов при помощи ключей, размещенных в конце книги. Воспользовавшись интернет-ссылками в конце каждой главы, вы сможете углубить свои знания по интересующей вас теме.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Eija Aho, Mari Nikonen & Aino Huhtaniemi. Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille.

2016

96 стр.

Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille on tarkoitettu edistyneille suomenoppijoille sekä suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajille. Kirja on yleistajuinen johdanto fonetiikan keskeisimpiin alueisiin. Myös muille fonetiikasta kiinnostuneille kirja on hyvä johdanto jo olemassa oleviin fonetiikan perusteoksiin. Kieliasu on pyritty saamaan niin helpoksi, että B2-tasoinen suomenoppija pystyy lukemaan kirjaa itsenäisesti.

Kuvat ovat teoksessa yhtä tärkeitä kuin teksti. Pelkästään niitä katsomalla ja kuvatekstejä lukemalla saa hyvän yleiskäsityksen sisällöstä. Kirja antaa valmiuksia oppijoiden suomen ääntämisen analysointiin ja harjoitteluun. Kirjaa voi lukea ilman aikaisempia fonetiikan tietoja.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Финская новелла (антология).

2011

295 стр.

На русском языке.

Антология финской новеллы в переводах известной переводчицы Таисии Джафаровой охватывает более чем столетие и представляет самые разнообразные искания финской прозы - от романтизма до постмодернизма. В нее вошли новеллы классиков финской литературы, таких как Эйно Лейно и нобелевского лауреата Франса Эмиля Силланпяя, а также широко известных, в том числе и русскому читателю, писателей Мика Валтари, Вейо Мери, Ханну Салама и Анитта Конкка, заканчивая именами тех, кто дебютировал в последнее десятилетие XX века. Значительное место в книге занимает женская проза с ее раздумьями о месте женщины в современном мире и вечными темами - любовь, семья, счастье.

Файл pdf  с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


Владимир Лосев. Финские силуэты над Невой.

2014

215 стр.

На берегах Невы уже в древние времена жили финские народы. Более двухсот лет со дня основания Петербурга местное и приезжее финское население играло значительную роль в торговле, ремёслах, обеспечении жизнедеятельности столицы. Среди питерских финнов были знаменитые ученые, прославленные офицеры, художники и ювелиры, писатели и музыканты.

В Петербурге были финские школы, спортивные общества, магазины, издавались газеты и журналы на финском языке. В начале XX века финские рабочие активно участвовали в политической жизни России.

На страницах книги в популярной форме дан исторический обзор жизни финского населения на берегах Невы и в старом Петербурге с древнейших времён до 1917 года. Представлен в ряде исторических портретов вклад финляндцев в научную, военную и культурную историю Петербурга и России.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.

Есть книга того же автора про Хельсинки.


- Larisa Lindholm. Suomen kielioppia venäjänkielisille. Грамматика финского языка для русскоязычных.

2017

266 стр.

На финском и русском языке.

Новое современное пособие по финской грамматике, особенностью которого является параллельность текста на финском и русском языках.

Kirjassa käydään läpi käytännön esimerkein suomen kielioppia. Kirja soveltuu niin vasta-alkajille kuin pidempään suomen kieltä opiskelleille. Teosta voi hyvin käyttää rinnakkain muun opintomateriaalin kanssa sekä itsenäisenä suomen kieliopin hakuteoksena. Aakkosellinen hakemisto sekä suomeksi että venäjäksi takaa tarvittavien tietojen helpon ja nopean löytämisen.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Arto Paasilinna. Auta armias.

1989

276 стр.

Роман.

Pirjeri Ryynänen toimii nosturinkuskina Helsingissä Kluuvikadulla. Opintojakin on takana, on epäonnistunut avioliitto ja ero. On reippaan suoranuottinen avovaimo - kipakan mustasukkainen nainen. Siitä viis, Pirjerin elämä olisi järjestyksessä, jollei maailmassa olisi niin suuria huolenaiheita.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Markku Jokisipilä ja Janne Könönen. Kolmannen valtakunnan vieraat. Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933-1944.

2013

618 стр.

Mitä marsalkka Mannerheim ajatteli kulissien takana Hitlerin Saksasta? Millainen vaikutus valtakunnanmarsalkka Herman Göringillä oli Suomen johdon ratkaisuihin sodassa? Miksi Heinrich Himmler ihaili Suomea? Mitä Suomessa tiedettiin holokaustista? 

Kirja vastaa moniin kiinnostaviin kysymyksiin, jotka liittyvät Suomen ja Hitlerin Saksan yhteistyöhön ennen sotaa ja sodan aikana. Kulissientakainen sotilassuhteiden rakentaminen alkoi 1930-luvun puolivälissä, ja kumpikin osapuoli teki Leningradin sijainnista samat johtopäätökset.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Peter von Bagh. Suomalaisen elokuvan uusi kultainen kirja.

2005

740 стр.

Vuosisata suomalaista elokuvaa. Välttämätön tietolähde ja loputon ilonaihe elokuvan harrastajalle.

Kotimaisen elokuvan raamatuksi kutsuttu elävä klassikko on saatettu yleisön pyynnöstä ajan tasalle ja kasvatettu lähes kaksinkertaiseen mittaan.

Suomalaisen elokuvan uusi kultainen kirja sisältää alkuperäisen teoksen koko materiaalin lisäksi uudet esittelyt elokuvista vuodesta 1992 nykyhetkeen sekä kattavat henkilöesittelyt kotimaisista elokuvantekijöistä, niin kirkkaimmista tähdistä ja ohjaajapersoonallisuuksista kuin hiljaisista sankareista ja taustavaikuttajista.

Nummisuutareista tietokoneajan häjyihin, Tauno Palosta ja Ansa Ikosesta Matti Pellonpäähän ja Kati Outiseen, Teuvo Tuliosta ja Matti Kassilasta Markku Pölöseen, Aki Kaurismäkeen ja Auli Mantilaan – Peter von Bagh vyöryttää yksittäisten elokuvien kautta esiin suomalaisuuden historian ja rakentaa aikansa peilikuvien ja kansallisten kiintopisteiden kautta kaaren mykkäelokuvasta 2000-luvun suomalaisen elokuvan uuteen kukoistukseen.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- А.С.Лалым. Финский для профессионалов. Учебник.

2014

159 стр.

Вы хотите реализовать весь свой потенциал на высокооплачиваемой работе, путешествовать, знакомиться с новыми людьми и делать что-то действительно полезное для общества?! Учебник «Финский для профессионалов» поможет вам блеснуть знаниями уже на первом собеседовании в финской компании, ведь в каждой главе рассмотрены самые актуальные вопросы выбранной профессиональной отрасли, определен необходимый терминологический минимум и использованы исключительно современные надежные источники информации.

Все главы учебника носят автономный характер, что позволяет вам самостоятельно спланировать свое обучение и проверить правильность своих ответов при помощи ключей в конце книги. Воспользовавшись интернет-ссылками в конце каждой главы, вы сможете углубить свои знания по теме, чем, наверняка, покорите своего работодателя!

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Juhani Suomi. Mannerheim - viimeinen kortti? Ylipäällikkö - presidentti.

2013

828 стр.

Juhani Suomen teos pyrkii vastaamaan kahteen suureen kysymykseen. Oliko Mannerheim hänestä luodun myytin kokoinen ja näköinen, nimenomaan niinä vuosina, jotka olivat jatkosodan ja sen jälkiselvittelyjen aikana Suomen itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilymisen kannalta ratkaisevat? Oliko hän todella ”Suomen viimeinen kortti”, kuten Ruotsin ulkoministeriön kabinettisihteeri Erik Boheman elokuulla 1944 useaan otteeseen todisteli?

Teos keskittyy ensisijaisesti Mannerheimin presidenttikauteen. Ylipäällikkö- presidentti käytti muutaman kuukauden ajan sellaista valtaa, ettei siihen ole sen koommin yltänyt yksikään hänen seuraajistaan. Mukaan on sisällytetty myös Mannerheimin viimeiset vuodet, koska myös ne osaltaan täydentävät kuvaa hänen ajattelustaan ja toiminnastaan tasavallan presidenttinä. Näin ollen teos kattaa marsalkan elämästä vuodet 1943–1951.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- П.Куйвала. Русско-финский разговорник.

2002

4-е издание

253 стр.

Цель разговорника — помочь российским гражданам, отправляющимся в деловую или туристическую поездку в Финляндию.

Наиболее употребительные слова и фразы объединены в разговорнике по тематическому принципу: На границе, Гостиница, Ресторан, За покупками и т. д. Каждый из разделов включает типичные фразы, вопросы с вариантами ответов и небольшой словарь в конце. Подставляя во фразы вместо точек слова из приведенного набора или из словаря, можно получить именно то, что может потребоваться в каждом конкретном случае. Часть фразы для замены выделена полужирным шрифтом, а возможные варианты даны в круглых скобках.

Пользование разговорником значительно облегчается практической транскрипцией, передающей произношение финских звуков с помощью букв русского алфавита.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Антти Туомайнен. Целитель.

2013

252 стр.

Детективный роман.

Перевод с финского на русский.

Катастрофические изменения климата поставили общество на грань катастрофы... Тоннели метро затоплены, брошенные автомобили горят на улицах, власти предупреждают о подступающих смертоносных эпидемиях. Общественный порядок уже невозможно контролировать, преступники всех мастей творят произвол, тогда как полиция практически бессильна. Люди бегут на север Финляндии и Норвегии, где условия для жизни еще приемлемы. Тапани Лехтинен один из немногих, кто не сдался и все еще хочет жить в Хельсинки. Но за несколько дней до Рождества рухнул и его хрупкий мирок - пропала любимая жена Йоханна, корреспондент центральной газеты. Тапани уверен, что исчезновение Йоханны связано с предметом ее журналистского расследования, преступлениями, за которые ответственен серийный убийца, действующий по политическим мотивам, известный как Целитель. Но никому нет дела до пропавшей женщины. Отчаявшийся Тапани бросается на поиски и вскоре раскрывает тайны из прошлого Йоханны, которые связывают ее с убийцей...

Антти Туомайнена (Antti Tuomainen) называют королем финского нуара. На счету писателя менее десятка романов, однако почти все они отмечены литературными наградами. В том числе роман "Целитель" (2010) удостоен престижной премией Clue как лучший финский криминальный роман.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Русско-финский учебный словарь. Venäjää opiskelevan sanakirja. Venäjä-suomi.

Под редакцией Арто Мустайоки  и Елены Никкиля.

1990

3-е исправленное издание.

536 стр.

Словарь содержит около 12,5 тысяч наиболее употребительных и актуальных слов русского языка, снабженных грамматической характеристикой. Русские слова представлены в самых употребительных значениях и иллюстрированы словосочетаниями. К словарю даны приложения аббревиатуры, географические названия, тематические списки, сведения по фонетике, грамматические таблицы, финские термины, обозначающие основные понятия русской грамматики.

Хотя словарь предназначен для финнов, изучающих русский язык, он неоценим и для русских, изучающих финский.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- С.А. Матвеев. Финская грамматика для начинающих. Реальный самоучитель.

2012

128 стр.

Компактный и современный учебник для начинающих учить финский язык.

«Финская грамматика для начинающих» — это:

• необходимые правила финского языка

• самые употребительные формы финского глагола

• наглядные примеры

• полезные примечания с пояснениями

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Финско-русский и русско-финский словарь.

2013

609 стр.

Свыше 40000 слов. В словарных статьях указаны окончания основ слов, что крайне полезно для тех, кто изучает финский язык.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Arto Paasilinna. Jäniksen vuosi.

2017 (юбилейное издание)

Роман

204 стр.

Toimittaja Vatanen on saanut tarpeekseen työstään, vaimostaan, koko kaupunkilaisesta elämänmenostaan. Yhtenä päivänä, ilman varoituksia, hän jättää kaiken taakseen ja hyppää suureen seikkailuun: suunnistaa tiepuolesta löytynyt jänis seuranaan luontoon, todelliseen vapauteen.

Vatasen ja jäniksen ihmeellinen seikkailu läpi Suomen on riemastuttava lukukokemus, hauska ja haikea. Kirjan pohjalta teki Risto Jarva yhden unohtumattomimmista elokuvistaan.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Riika Pelo. Jokapäiväinen elämämme.

2013

4-е издание.

526 стр.

Jokapäiväinen elämämme on Riikka Pelon toinen romaani. Teos kytkeytyy venäläisen runoilijan Marina Tsvetajevan (1892–1941) ja hänen tyttärensä Ariadna Efronin (1912–1975) elämään.

Venäjällä jo nuorena tunnustettu runoilija pakeni tyttärensä kanssa vallankumouksen jaloista voidakseen elää yhdessä miehensä, valkoisen armeijan palveluksessa olleen Sergei Efronin kanssa. Perhe vietti niukkaa elämää ensin Prahan lähiseudun kylissä, missä Tsvetajeva kirjoitti keskeisimmät runoelmansa. Tšekkoslovakiasta perhe päätyi Pariisiin. Siellä isä ja tytär työskentelivät Neuvostoliiton salaiselle poliisille. Koko perhe seurasi lopulta Ariadnaa takaisin Moskovaan. Kotimaassa Stalinin vainot ja lähestyvä toinen maailmansota erottivat heidät pian toisistaan, Ariadnan vankileirille Komiin ja Marinan Tataarian Jelabugaan, maanpakoon omassa maassaan.

Jokapäiväinen elämämme on kertomus yhdestä merkittävimmästä venäläisestä runoilijasta, Marina Tsvetajevasta ja hänen tyttärestään Aljasta. Unohtumaton kuvaus perheestä, jonka Stalinin terrori tuhoaa. Kiihkeä ja järkyttävän kaunis tarina ihmisyydestä, rakkaudesta ja kirjoittamisen ehdottomuudesta.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Kati Hiekkapelto. Suojattomat.

Детективный роман.

На финском языке.

2014

Maahanmuuttajataustainen Anna Fekete kohtaa poliisintyössään identiteettinsä kipupisteet. Ketkä kaikki ovat suojattomia, ja millä tavoilla?

Vanha mies jää auton alle ja kuolee. Tapausta tutkivasta Anna Feketestä tuntuu, että kaikki ei täsmää. Autoa ajanut unkarilainen au pair-tyttö kertoo, että vanhus makasi tiellä jo yliajon sattuessa, eikä onnettomuus paikalta löydy uhrin jalanjälkiä.

Samaan aikaan Annan työpari Esko selvittää Suomeen rantautuneen maahanmuuttajajengin toimia. Mikä on käännytyspäätöksen saaneen nuoren miehen osuus kuolemantapaukseen, joka ilmenee huumeluolan ratsiassa? Yhä vaarallisemmiksi käyvien poliisitutkimusten keskellä Anna tuntee raastavaa koti-ikävää.

300 стр.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Mari Siiroinen. Kuka pelkää, ketä pelottaa. Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa.

2001

217 стр.

Для изучающих финскую филологию.

Teoksessa tarkastellaan nykysuomen tunneverbejä monesta eri näkökulmasta. Verbejä on tarkastelussa mukana 198. Niihin kuuluvat mm. rakastaa, inhota, innostua, raivostua, iloita, pelottaa sekä ällistyttää. Teoksen alkupuolella kaikkien verbien monet ominaisuudet kartoitetaan perinpohjaisesti. Tarkasteltaviin asioihin kuuluu ensinnäkin verbien lauseopillinen käyttäytyminen, siis mm. se, onko tunteen kokija verbinsä subjekti vai objekti. Teoksessa pohdiskellaan myös, mitä erot verbien lauseopillisessa käyttäytymisessä mahdollisesti kertovat eri tunteiden hahmottamisesta. Onko siis jota in eroa sillä, sanotaanko minua pelottaa vai minä pelkään? Lisäksi luodaan katsaus verbien muotorakenteeseen , eri merkitysryhmiin sekä keskinäisiin johtosuhteisiin (pelästyä - pelästyttää - pelätä - pelottaa).

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Esa Seppänen. Venäjä - vanha tuttu, vaan niin vieras. Suomen naapurikuvan todet, luulot ja harhat.

2010

593 стр.

Esa Seppäsen teos on syvälle ulottuva läpileikkaus suomalaisten Venäjä-kuvasta - polttopisteessä erityisesti suomalaisen Venäjäosaamisen sisältö ja taso. Teosta varten Esa Seppänen haastatteli asiantuntijoita: poliitikkoja, virkamiehiä, diplomaatteja, sotilaita, tutkijoita, liikemiehiä, opetuksen, median, kansalaisjärjestöjen sekä kulttuurin ja matkailualan edustajia. Kaikkiaan Seppäsen haaviin kertyi 88 haastateltavaa.

Suomalaisten käsityksiä Venäjästä ja venäläisistä hallitsevat edelleen pinttyneet ennakkoluulot ja harhakuvat. Erityisesti venäjän kielen taitotason katsottiin vaikuttavan paitsi tutkimukseen myös kaupankäynnin ja yritysmaailman tarpeiden turvaamiseen, samoin kuin Suomen kansainväliseen imagoon. Kaiken taustalla elävät - milloin pinnalla, milloin piilossa - historiallisesti herkkä kardinaalikysymys: suomalaisten tunteet ja asenteet.

Seppänen esittää myös selkeän ja yksilöidyn vision asiaintilan korjaamiseksi kaikkien osapuolten hyödyksi. Vain Venäjäosaamista kohentamalla Suomessa saavutetaan valmiudet kohdata Venäjän haaste.

Esa Seppäsen teos on suomalaisen Venäjä-suhteen ensyklopedia.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Suomen taiteen tarina.

"История финского искусства". Сборник. С иллюстрациями.

2016

284 стр.

ATENEUMIN TAIDEMUSEO on Suomen suosituin museoja maan vanhimman ja suurimman taidekokoelman koti. Tämä runsaasti kuvitettu julkaisu esittelee Ateneumin klassikot uudessa valossaja osoittaa, kuinka historiallisetja poliittiset tapahtumat ovat vaikuttaneet taiteeseen, taiteilijoihin ja museokokoelman rakentumiseen. Tarina alkaa vuodesta 1809 ja jatkuu aina 1970-luvu lle saakka. Kirja sisältää kuusitoista taidehistoriallista teema-artikkelia ja viisi novellia suomalaisilta nykykirjailijoilta.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Mika Waltari. Komisario Palmun erehdys.

Детектив.

Книга на упрощенном финском.

192 стр.

Издание 2017 года.

Komisario Palmun erehdys on Mika Waltarin kirjoittama vuonna 1940 ilmestynyt salapoliisiromaani. Kirja on Komisario Palmu -sarjan toinen Kuka murhasi rouva Skrofin? -teoksen jälkeen.

Файл в формате pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Эмми Итяранта. Дневник чайного мастера.

Роман.

Перевод с финского.

2017

Emmi Itäranta. Teemestarin kirja. 2012

256 стр.

Первый роман финской писательницы Эмми Итяранта "Дневник чайного мастера" стал победителем конкурса научно-популярной и фантастической литературы, организованного финским издательством "Teос". В этом романе-антиутопии перед читателем предстает мир, который может стать реальностью: нет больше зим, земля превратилась в пустыню, а реки давно пересохли, оставив на поверхности земли лишь шрамы. В нем правят военные, превратившие пресную воду в мощное средство контроля над людьми. Вода распределяется по карточкам, и любое нарушение карается без всякой пощады.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Venäjän palatseiissa ja kaduilla.

Под редакцией Marrku Kivinen и Leena Vähäkylä.

2015

312 стр.

Venäjän palatseissa ja kaduilla tarjoaa perusteellisen ja monipuolisen läpileikkauksen todellisuudesta nyky-Venäjän kulissien takana. Teoksessa tarkastellaan Venäjän taloutta, politiikkaa, hyvinvointia, kulttuuria ja ulkopolitiikkaa viimeisimmän tutkimustiedon valossa.

Kirjoittajina ovat Suomen Akatemian Venäjän tutkimuksen huippuyksikön asiantuntijat.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Leena Lehtolainen. Harmin paikka.

1994

Детективный роман.

С аудиокнигой.

241 стр.

На сайте есть адаптированная версия.

Maria Kallion toinen tapausMaria Kallio on siirtynyt Helsingin rikospoliisista lakiasiaintoimiston palvelukseen Tapiolaan. Poliisintyö ei nyt hänelle kuulu, mutta kun uusi tuttava Armi Mäenpää löytyy kotoaan kuristettuna ja tapaus leimataan seksuaalimurhaksi, Maria ei malta pitää näppejään siitä erossa.Omapäisen punatukan epäviralliset tutkimukset saattavat hänen vanhan vihamiehensä rikoskomisario Pertti Strömin raivon partaalle. Maria ei häikäile tunkeutua Tapiolan hienoston julkisivun taakse - ja on vähällä päästä hengestään...

Файл в формате pdf с возможностью поиска и копирования.

Аудиофайлы в формате mp3 с высоким качеством.

Для прямого скачивания с сайта.


- Reiko Mäki. Nuoruustango.

2005

340 стр.

Роман. Триллер. Из серии о частном детективе Юсси Варесе.

На финском языке.

Jussi Vares kohtaa ylättäviä henkilöitä menneisyydestä 70-luvulla nuori Jussi Vares maleksii haisaappaissa Merikarvialla, kuuntelee Ziggy Stardustia ja haaveilee meijerin kauniista Emiliasta. Eräänä päivänä Jussi kuskaa humalaisia tovereitaan Morris Marinalla pitkin taka-Satakunnan rämemaita. Paikallisista tansseista löytyy antautuvaisia naisia, mutta valitettavasti myös isoja mustasukkaisia miehiä. Ja pian Vares joutuu todistamaan humalaista tappelua, joka päättyy ikävästi. Vuosikymmenten kuluttua Vares tapaa 70-luvun ystävänsä yllättävässä yhteydessä. Porukan kaverit ovat päätyneet varsin epätavallisiin ammatteihin, ja tapahtumien pyörteissä Jussin mieleen eksyy ajatus, että yksityisetsivän ammatti ei ehkä ollutkaan se paras mahdollinen.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Арто Паасилинна. Нежная отравительница.

Роман.

2008

193 стр.

Arto Paasilinna. Suloinen myrkynkeittäjä.

Арто Паасилинна — всемирно известный современный финский прозаик. Его перу принадлежат более двадцати романов, ставших не только национальными, но и международными бестселлерами.

"Мне нравится провоцировать читателя, заставляя его думать, что мир вокруг нас - сумасшедший, ненормальный; а затем рассказать ему прекрасную историю, которую стоит прочесть. Вообше-то, когда я пишу, я все время балансирую на острие бритвы между правдоподобным и неправдоподобным".

Арто Паасилинна.

Пенсионерка Линнеа Раваска тихо живет в деревне, ухаживая за фиалками. Но ее существование отравляет племянник покойного мужа с шайкой дружков, таких же отъявленных негодяев, как он сам. Каждый месяц они приезжают в деревню, отбирают у старушки пенсию и устраивают на хуторе дебош. Пенсионерке ничего не остается, как отомстить обидчикам...

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Финский язык. Тематический словарь.

2018

256 стр.

В словаре содержится 5 000 русских слов и 5 000 русских предложений, 5 000 финских слов и 5 000 финских предложений, сгруппированных по 100 различным темам, включающим около 400 разделов: автомобиль, армия, архитектура, аэропорт, банк, больница, время, географические названия, город, деньги и т. д. В словаре даётся фонетическая транскрипция всех финских слов. В конце словаря приведены два указателя русских и финских слов, содержащих номера тем, в которых они встречаются. Алфавитные указатели всех финских и русских заглавных слов позволяют при необходимости использовать данный словарь как обычный (двуязычный) словарь. Словарь может быть использован при изучении как финского языка, так и русского. Является прекрасным приложением к любому самоучителю, учебнику, курсу иностранного языка.

Sanakirja sisältää 5 000 venäjänkielistä sanaa ja 5 000 venäjänkielistä virkettä, jotka on ryhmitelty 100:aan eri aiheeseen. Niihin kuuluu noin 400 osiota, mm. auto, armeija, arkkitehtuuri, lentokenttä, pankki, sairaala, aika, maantieteelliset nimet, kaupunki, raha ym. Sisältää kaikkien suomenkielisten sanojen foneettisen tarkekirjoituksen. Sanakirjan lopussa on kaksi venäjänkielisten ja suomenkielisten sanojen hakemistoa. Hakusanat ovat aakkosjärjestyksessä ja ne on varustettu sanoja sisältävien aiheiden numeroilla. Kaikkien suomenkielisten ja venäjänkielisten hakusanojen aakkoshakemistot sallivat tarvittaessa tämän sanankirjan käyttämistä tavallisena (kaksikielisenä) sanakirjana. Sanakirjaa voivat käyttää suomen ja venäjän kielen opiskelijat. Sanakirja on hyvä lisäapuneuvo kaikkiin itseopiskeluoppaisiin, oppikirjoihin, vieraiden kielten kursseihin.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Финско-русско-финский словарь библейских фразеологизмов.

Составитель О.А.Храмцова

2012

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Финско-русско-финский словарь библейских фразеологизмов включает слова и выражения финского языка, восходящие к Библии, и их переводческие эквиваленты в русском языке.

Файл в формате pdf с возможностью поиска и копирования.


- Timo Junkkaala. Oikein väärin ymmärretty Luther.

2017

258 стр.

На финском языке.

Olemme luterilaisia, mutta mitä me oikeastaan tiedämme Lutherista?

Nykyään pidetään itsestäänselvyytenä, että kaikki ankeus pessimistisestä ihmiskuvasta ja patoutuneesta seksuaalikielteisyydestä aina ahdistavaan työnarkomaniaan on luterilaisuuden syytä. Nämä ja monet muut kliseet romahtavat, kun tutustuu Lutheriin.

Tässä kirjassa kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala testaa Lutherin omilla teksteillä kymmeniä Lutherista ja luterilaisuudesta esitettyjä väittämiä. Uskonpuhdistaja osoittautuu railakkaan huumorin ja elämänmakuisen evankeliumin saarnaajaksi, jonka vallankumouksellinen vaikutus ei jäänyt vain kirkon seinien sisälle. Muutos kosketti ennen muuta Jumala-suhdetta mutta jätti samalla pysyvät jäljet koko yhteiskuntaan. Se, mitä Luther löysi Jumalan sanasta, voi yhä yllättää.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Ella Saarinen, Mirva Salonen. Avain suomeen 1. Arkipäivän suomea aikuisille.

2017

218 стр.

Аудиоприложение.

Язык - финский.

Avain suomeen 1 on oppikirja suomen alkeiskursseille sekä itsenäiseen opiskeluun.

Painopiste on aihepiireissä ja tilanteissa, joita opiskelija kohtaa arkielämässään Suomessa. Alusta asti opetellaan luontevaa puhekieltä ja kannustetaan opiskelijoita käyttämään oppimaansa aktiivisesti. Tärkeät rakenteet tulevat tutuksi, kun niitä harjoitellaan osana kielenkäyttötilanteita.  Runsaslukuisissa tehtävissä hyödynnetään myös tietotekniikkaa, esimerkiksi älypuhelimia, sekä ohjataan opiskelijoita huomaamaan kielen oppimisen mahdollisuudet ympärillään.

Avain suomeen 1 huomioi kielenoppijoiden koulutus- ja kulttuuritaustojen erot. Selkeä asettelu, havainnolliset kuvat ja vähitellen monipuolistuvat tehtävätyypit helpottavat teoksen käyttöä sekä tukevat opiskelutaitojen kehittymistä.

Oppikirja on suunnattu alkeistasolle (A1). Se sopii erityisesti kotoutumiskoulutuksen hitaan oppimispolun tarpeisiin mutta myös muille suomen opiskelijoille.

Новый учебник финского языка с аудиоприложением для использования на курсах и/или для самостоятельного обучения. Особенностью учебника является то, что он делает упор на повседневный финский язык. Есть упражнения с ключами-ответами.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Аудиоприложение - файлы mp3 в высоком качестве.

Для прямого скачивания с сайта.


- Kivi Kallio. Stadin slangi- ja puhekielen sanasto.

1996

Словарь сленга города Хельсинки и разговорного финского языка.

Финско-финский.

110 страниц.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Финский шутя. Анекдоты и шутки для начального чтения.

2016

Издание второе.

130 стр.

Книга представляет собой сборник современных финских анекдотов, адаптированных (без упрощения текста оригинала) по методу Ильи Франка. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счет их повторяемости, без заучивания и необходимости использовать словарь.

Пособие способствует эффективному освоению языка, может служить дополнением к учебной программе. Предназначено для широкого круга лиц, изучающих финский язык и интересующихся финской культурой.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- А.Г. Шкваров. Генерал-лейтенант Маннергейм. Рожден для службы царской… Летопись кавалерийских полков из послужного списка барона Маннергейма.

2011

672 стр.

«Я рожден для службы царской…» — эти слова легендарного героя отечественной войны 1812 года Д. Давыдова, по мнению автора книги как нельзя полно характеризуют отношение к воинскому долгу и службе барона Маннергейма – генерал-лейтенанта русской армии, а впоследствии маршала Финляндии. Автор книги – петербургский писатель, полковник запаса Алексей Геннадьевич Шкваров проделал кропотливую работу, собрав наиболее полную информацию обо всех полках из послужного списка русского генерала К. Г. Маннергейма в период с 1887 по 1918 годы. Перед нами размышления русского офицера о воинском долге, становлении полковой семьи, преемственности поколений. Прочитав книгу, мы еще раз убедимся, что русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя! Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей России и русской армии.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Arto Paasilinna. Liikemies Liljeroosin ilmalaivat.

Romaani.

2003

288 стр.

Kun toimii lähettäjänä Vöyrin kunnan kesäjuhlan 1500 metrin juoksussa, ei sovi sännätä juoksuun mukaan ja voittaa. Ei ainakaan jos on kunnanjohtaja ja puku päällä.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Туомо Полвинен. Держава и окраина. Н.И.Бобриков - генерал-губернатор Финляндии 1898-1904 гг.

1997

323 стр.

Книга "Держава и окраина", опубликованная в Финляндии в 1984 году, переведена на шведский язык, вышла в переводах в Англии и США и теперь первой из работ Туомо Полвинена издается в России.

Русификаторской политике России по отношению к Финляндии посвящена обширная финноязычная исследовательская литература, но она написана преимущественно под финским углом зрения и на основе финских материалов, при этом аргументация противной стороны оставалась в тени. "Советские историки тоже не очень касались этой проблемы. Но... восемьдесят лет спустя после выстрелов Шаумана настал момент для анализа политики Н.И.Бобрикова", генерал-губернатора Финляндии, активно пытавшегося русифицировать Великое Княжество. "Важным для последующего развития Финляндии и чрезвычайно важным для российско-финляндских отношений было то, что представления о России и русских у поколений финляндцев, вступивших в общественную жизнь в начале столетия и позже, сложились в первую очередь в свете впечатлений, полученных в период "бобриковщины"... Политике... Бобрикова были присущи сильные черты фанатизма... Генерал-губернатор был не в состоянии понять позицию финнов. В Великом Княжестве, которое усвоило иные, чем в России, формы политической и правовой культуры, и где также пробудилось национальное самосознание, он принялся действовать круто, и столкновение было неизбежным. Бобриков представлял не всю Россию, но до тех пор, пока у него были полномочия выступать от её имени, мирное сосуществование не представлялось возможным".

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Юхани Суоми. Из рода лососей. Урхо Кекконен. Политик и президент.

2011

454 стр.

Юхани Суоми — финский историк и дипломат (род. 1943). Профессор университетов Хельсинки и Турку. Один из виднейших финских историков и политологов. Работал в министерстве иностранных дел Финляндии более 40 лет, был послом по особым поручениям. Считается крупнейшим знатоком жизни и деятельности президента Финляндии Урхо Кекконена. Суоми обработал и издал со своими комментариями дневники Кекконена. В 1986-2000 гг. написал восемь книг, посвященных Кекконену.

Нынешняя книга «Из рода лососей» вышла 3 сентября 2010 г. в связи о 110-летием со дня рождения Кекконена (необычное, на первый взгляд, название книги связано с семейством лососевых рыб, которые, как правило, идут против течения, не боясь препятствий и всегда достигают своей цели — именно таким был Урхо Кекконен). Через все книги Ю. Суоми, основанные на богатейшем фактическом материале и воспоминаниях современников, красной нитью проходит мысль о значении Кекконена для становления национального единства и независимости Финляндии, формирования добрососедства с Советским Союзом. Автор убедительно защищает бывшего президента от нападок, которым он стал подвергаться после смерти, они порой продолжаются и сейчас. Примечательным в книге является то, что там рассказывается о Кекконене не только как о видном (одним из крупнейших не только в Финляндии, но и в мире) политическом деятеле XX в., но и дается представление о нем как о человеке со всеми его сильными и слабыми сторонами.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Д.В. Бубрих. Прибалтийско-финское языкознание: Избранные труды.

2005

380 стр.

Труды выдающегося отечественного ученого чл.-корр. АН СССР, проф. Д. В. Бубриха (1890-1949) по сравнительно-историческому финно-угорскому языкознанию давно стали библиографической редкостью. Д. В. Бубрих работал в условиях господства так называемого нового учения о языке Н. Я. Марра, которое не признавало родства языков. Инакомыслие, отход от официальной идеологии беспощадно пресекались. Поэтому его работы если и выходили из печати, то с большими купюрами.

В настоящем издании восстановлены авторские варианты работ ученого, сохранившиеся в архиве. В книгу включены фундаментальные исследования по прибалтийско-финскому языкознанию: «Историческая фонетика финского-суоми языка», «Историческая морфология финского языка в связи с синтаксисом», «Грамматика карельского языка», «Происхождение карельского народа: Повесть о союзнике и друге русского народа на Севере». Избранные труды не только повысят авторитет отечественного финно-угроведения, дадут новые стимулы к исследованию финно-угорских языков, но и восстановят в науке истинный масштаб личности Д. В. Бубриха.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Arto Paasilinna. Rietas rukousmylly.

2007

Роман.

249 стр.

Kirja kertoo entisen kehityspäällikön Lauri Lonkosen ja tuotekehittelijän Kalle Homasen seikkailuista ympäri maailmaa yrittäen saada kaupattua Kallen keksintöä, erikoista rukousmyllyä, jonka tarkoitus on hoitaa ihmisen uskonnolliset asiat. Kirjan tapahtumapaikkoina ovat muun muassa Intia, Tiibet sekä Inarin järvenjää. Tapaavatpa Lauri ja Kalle myös 14. dalai-laman sekä Hannele Pokan. Myös lumimies Himalajalla tulee herroille tutuksi.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- А.Н.Соловьев. Простой финский. Версия 3.0. Учебное пособие.

2013

418 стр.

В детстве мы осваиваем родной язык даже без специальных занятий. Книга «Простой финский » полезна для каждого, безотносительно к языковой подготовке, возрасту или полученному образованию. Любой человек в любом возрасте способен овладеть любым языком. Вы тоже способны изучить основы финского языка. Перед вами - карта, необходимая для продвижения по территории финской грамматики и разговорной речи.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Антти Туомайнен. Шахта.

2016

Детективный роман.

317 стр.

Есть оригинал на финском языке.

Амбициозный журналист Янне Вуори получает анонимное письмо с призывом расследовать деятельность одной крупной компании. Это его шанс сделать себе имя, и он решает во что бы то ни стало докопаться до правды. Дело принимает новый оборот, когда руководители компании один за другим начинают гибнуть в результате подозрительных несчастных случаев. Похоже, что это работа ловкого и безжалостного убийцы. Но на кого тот работает?

Чем глубже Янне погружается в расследование, тем больше вопросов у него появляется. Кто преследует самого Янне и шлет письма с угрозами его семье? Не подставляют ли его неведомые информаторы? И случайно ли ему встречается отец, бросивший их с матерью тридцать лет назад?

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- В путь! Рассказы финских писателей.

2015

322 стр.

Антология рассказов о путешествиях «В ПУТЬ!» предлагает впечатляющий тур по современной финской новелле. В путь на различных транспортных средствах отправились 22 писателя. В поездке принимают участие и опытные путешественники, и целая группа новичков. Так что, читатель, в путь!

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Aamenesta öylättiin. Kirkon ja uskon sanakirja. Toim. Jarmo Jussaila, Mikko Oinoinen, Juhana Unkuri, Osma Vatanen.

2004

415 стр.

Финско-финский словарь церковной и религиозной лексики.

Adventista tulee mieleen hoosianna, mutta mitä ovatkaan amboanamneesi ja apologetiikka? Mitä kirjoja kuuluu apokryfikirjoihin, entä luterilaisiin tunnustuskirjoihin? Mikä on luterilaisen kirkon opetus avioliitosta?

Aamenesta öylättiin -sanastosta löytyvät vastaukset näihin ja moniin muihin kristinuskoa ja kirkollista elämää koskeviin kysymyksiin. Sanasto avaa keskeisten kirkollisten käsitteiden sisällön tiiviissä muodossa. Se rakentuu aakkosittain sanakirjamaisista selostuksista, joiden lähtökohtana on kirkollinen yleistieto.
Monet sanaston käsitteet liittyvät kristinuskon keskeiseen sisältöön. Tarkempaa perehtymistä varten aiheista on tarjolla runsaasti kirjallisuutta laajoihin tutkielmiin saakka.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne, Taija Udd. Suomen mestari - 4.

2016

322 стр.

Аудиоприложение.

Самый современный на сегодняшний момент учебник финского языка для иностранцев.

Suomen mestari 4 jatkaa suosittua oppikirjasarjaa, joka on tarkoitettu aikuisille ja nuorille suomen kielen opiskelijoille. Oppimisen kohteena kirjassa ovat rinnakkain arkipäivän kielenkäyttö ja virallisempi viestintä. Kirjan tekstit edustavat erilaisia tekstilajeja. Tekstien aihepiirejä ovat mm. työ ja työnhaku, tekniikka, tiede ja keksinnöt, maantiede sekä ihmisen elämänkulku. Kirjassa käytetään sekä puhekieltä että kirjoitettua kieltä ja esitellään kirjan käyttäjälle molempiin kielimuotoihin kuuluvia kielenkäytön piirteitä. Runsaat ja monipuoliset harjoitukset sekä havainnollinen kuvitus tukevat sekä kielikurssilla opiskelua että itsenäistä työskentelyä.

Kirja soveltuu opiskeluun yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1, ja kirjaa käyttäen voi edetä B2-tasolle saakka.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Аудиофайлы в формате mp3 с высоким качеством.


- Учебное пособие для автошколы.

На русском языке.

241 стр.

2013

Учебное пособие, одобренное союзом автошкол «Suomen Autokoululiitto ry».

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Pää pulkassa, pyy pivossa. Suomalaisten sanontojen juurilla.

2014

304 стр.

Книга посвящена финской фразеологии - пословицам и поговоркам. Для владеющих финским языком.

Mistä päästään, kun päästään pälkähästä? Mikä on umpimähkä? Mistä tulee ilmaisu lukkarinrakkaus? Miksi päivä on juuri pulkassa? Entä miksi köyhän talon porsaat kulkevat jonossa? Suomen kielessä on valtava määrä mielenkiintoisia ja hauskoja sanontoja. Käytämme niitä päivittäin, vaikka emme välttämättä tunne niiden taustoja tai alkuperäistä tarkoitusta.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Л.В. Суни. Великое княжество Финляндское (первая половина XIX в.). Становление автономии.

2013

137 стр.

Монография «Великое княжество Финляндское (первая половина XIX в.). Становление автономии» посвящена изложению событий, связанных с присоединением Финляндии к Российской империи в начале XIX в. и с рождением автономного статуса Великого княжества Финляндского. В монографии, написанной с привлечением опубликованных источников, отечественной и зарубежной исследовательской литературы, характеризуются причины и результаты особого политического курса в отношении Финляндии, роль Боргоского сейма в этом процессе. Помимо становления системы административного управления в книге рассматривается также финансовая и таможенная политика центральной власти, заложившая основы национальной экономики в княжестве.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Timo Vihavainen. Vladimir Suuresta Putiniin. Venäjän sankarit ja epäjumalat.

2015

252 стр.

Vladimir Putinin Venäjällä on käynnissä suuri lännen vastainen kulttuurivallankumous. Sen ymmärtämiseksi Timo Vihavainen johdattaa lukijat kohti Venäjän sielua. Sankarien luvatussa maassa romaanihahmot ja historialliset henkilöt ovat yhtä tosia, ja heidän urotekonsa valjastetaan aina uusien poliittisten pyrkimysten palvelukseen.

Opi tuntemaan Venäjän kurittaja Pietari Suuri, vapauden laulaja Puškin, voiton marsalkka Žukov, saamattomuuden sankari Oblomov ja monta muuta Venäjän historian ja kirjallisuuden avainhahmoa. He elävät, ainakin Venäjällä.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Antti Tuomainen. Kaivos.

2015

325 стр.

Криминальный роман.

Toimittaja Janne Vuoren elämä suistuu raiteiltaan lumisina tammikuun päivinä. Ensin hän saa nimettömän vihjeen: Pohjois-Suomessa sijaitsevalla nikkelikaivoksella saatetaan syyllistyä ympäristökatastrofin aiheuttaviin laittomuuksiin. Pian hän tapaa Helsinkiin yllättäen palanneen isänsä ensimmäistä kertaa kolmeenkymmeneen vuoteen.

Kaivos kertoo isän ja pojan, kahden määrätietoisen miehen ja yhden epätavallisen perheen, tarinan. Se pureutuu maan ja ihon alle, kysyy ajankohtaisia kysymyksiä ja vaatii ikuisia vastauksia. Kaivos on kertomus ahneudesta ja salaisuuksista, verisiteistä ja veritöistä, murhasta ja anteeksiannosta.

Есть перевод на русский язык.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Рупасов А.И., Чистиков А.Н. Советско-финляндская граница. 1918-1938 гг. Очерки истории.

2016

242 стр.

Получение Финляндией в конце 1917 г. независимости делало актуальной проблемой демаркацию советско-финляндской границы. Этот процесс затянулся почти на два десятилетия. Обоюдная подозрительность, порожденная событиями 1917-1922 гг., подпитанная, с одной стороны, подъемом радикальных настроений в Финляндии в конце 1920-х - начале 1930-х гг., а с другой - деятельностью Коминтерна, способствовала превращению приграничья в территорию нестабильности.

В книге рассматриваются не только проблемы, связанные с демаркацией границы после подписания мирного договора 1920 г., но также многосторонние переговоры о границах таможенного контроля в Финском заливе, борьба с контрабандой и шпионажем, история общества «Зимфин», занимавшегося защитой собственности советских граждан в Финляндии и другие.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Е.Л. Александрова, М.М. Браудзе, В.А. Высоцкая, Е.А. Петрова. История Финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии.

2012

406 стр.

Настоящая книга посвящена истории Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии — одной из старейших лютеранских церквей, действующих в Российской Федерации. Первое документальное упоминание об одном из её приходов — в Лемболове на севере Ингерманландии (Ингрии) — относится к 1611 г. Состоящая в настоящее время из 77 приходов (15000 прихожан) Церковь Ингрии охватывает территорию России от Санкт-Петербурга до Сибири. Однако район наибольшего распространения этой конфессии — Северо-Запад России, где она возникла и где на протяжении столетий совместно проживали представители пяти основных лютеранских народов Российской империи — немцы, шведы, финны, эстонцы и латыши.

История лютеранских приходов Ингерманландии рассмотрена по исторически сложившимся районам — пробствам (Северо- [Шлиссельбургское], Западно- и Восточно-Ингерманландское), на которые они были поделены в начале XIX в. При описании истории каждого прихода приводятся данные о времени образования в нём общины, строительстве храма, численности прихожан, сведения о деревнях, входивших в приход, и наиболее распространённых фамилиях финских семей, проживавших на его территории.

Книга предназначена для потомков ингерманландских финнов, води, ижоры, а также для людей, интересующихся историей земли, на которой им довелось жить.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Два лика России.

2007

382 стр.

Оригиниальное название: Venäjän kahdet kasvot. 2004.

Перед вами очередная книга серии "Финляндия в России", написанная коллективом авторов. По своему характеру она научно-популярная и основана на научном изучении. Книга написана финнами и предназначена для финского читателя, поэтому в ней нет попытки учесть взгляды, присущие русскому читателю. Россия и русские выступают в ней как "другие", "не такие", то есть по большей части как национальная опасность и соседи, которые во многих отношениях обычно — хотя и не всегда — получают негативную оценку.

Но изложение финской точки зрения такой, как она есть, имеет свою ценность: именно оно определенным образом открывает окно в финскую культуру большинству русских читателей, которые не владеют финским языком.

С точки зрения авторов, книга может многое дать читателям и, возможно, поможет разрушить какие-то мифы, которые всегда возникают в отношениях между соседними странами.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Kai Laitinen. Suomen kirjallisuuden historia

1997

740 стр.

Tämä kirja on syntynyt Unkarista tulleesta aloitteesta. Pohjana oli alun perin Kai Laitisen Suomen kirjallisuus 1917-1967, jota ryhdyttiin jatkamaan taaksepäin Suomen koko kiijallisuuden historiaksi täydentämällä, muokkaamalla ja tarkistamalla sitä. Unkarilainen versio, joka on jonkin verran suomalaista suppeampi, ilmestyi lähes samaan aikaan teoksen suomalaisen laitoksen kanssa Béla Jåvorskyn kääntämänä (A finn irodalom története, 1981). Ruotsalainen, Kerstin Lindqvistin ja Th. Warburtonin kääntämä laitos Finlands litteratur (1988,2. p. samana vuonna) erosi suomalaisesta siinä, että kansanrunoutta käsittelevä osa oli jätetty pois.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Risto Pulkkinen, Stina Lindfors. Suomalaisen kansanuskon sanakirja.

2016

432 стр.

Suomalaisen kansanuskon sanakirja esittelee tiiviisti ja kattav asti suomalaisen muinais- ja kansanuskon olennot, ilmiöt ja termit. Teoksen rinnakkaisteos Suomalainen kansanusko samaaneista saunatonttuihin (2014) puolestaan tarjoaa systemaattisen johdatuksen koko kansanomaiseen maailmankuvaan ja ajatteluun.

Kansanuskon maailmassa ja maailmankuvassa ei ollut vain yhtä auktoriteettia, vaan joka kylällä on ollut omat, enemmän tai vähemmän luovasti ajattelevat tietäjänsä, jotka ovat kehittäneet traditiota ja muotoilleet uskomuksia. Suomalaisen kansanuskon sanakirjasta rakentuu kuitenkin kokonaiskuva kansanomaisen ajattelun rakenteista ja perusperiaatteista, sillä luovinkin kansankulttuuri on noussut ikiaikaisten perusmallien pohjalta.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Kati Katajisto. Isänmaamme keisari.

2009

333 стр.

Eliitin kansallisen identiteetin murros ja suomalaisen isänmaan rakentuminen autonomian ajan alussa.

Tuore tutkimus on avannut uuden ja yllättävän näkökulman vuoden 1809 käänteentekeviin tapahtumiin. Venäjä valloitti Ruotsilta Suomen vuonna 1808 alkaneessa sodassa. Suomesta muodostettiin Venäjän keisarin alaisuuteen itsehallinnollinen suuriruhtinaskunta. Maan johtoon nousivat ruotsinkieliset, pääasiassa sotilastaustaiset aatelismiehet. He ymmärsivät varhaisessa vaiheessa, että vastarinta ylivoimaista Venäjää vastaan olisi hyödytöntä. Kansa puolestaan yritti taistella viimeiseen asti oman eli Ruotsin kuninkaan puolesta.

Miten näistä aineksista ryhdyttiin rakentamaan suomalaista kansakuntaa? Tarkastelun polttopisteessä ovat Suomen johto miesten käsitykset ja näkemykset suomalaiskansallisen identiteetin rakentamisesta. Autonomian ajan ensimmäiset vuodet ratkaisivat millaiseksi Suomen asema muodostui 1800-luvulla.

Miten Suomen alueen asukkaista tuli suomalaisia - ei ruotsalaisia eikä venäläisiä.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- John Langdon-Davies- Hyökkäys lumessa. Brittikirjeenvaihtajan talvisota.

2014

240 стр.

Hyökkäys lumessa on tuoreeltaan talvisodan jälkeen julkaistu, erinomaisesti tuolloiseen Suomeen perehtyneen brittiläisen kirjeen vaihtajan raportti ja analyysi sotatoimista. Se on myös tarkka analyysi silloisesta Suomesta. Kirja on kiinnostava mekanisoituneen sodan kuvaus, josta teoksen englantilainen nimikin kertoo: The First Total War - ensimmäinen totaalinen sota. Yhdysvalloissa teoksen nimi oli Invasion in Snow - Hyökkäys lumessa. Alkuteoksen tapaan suomennoksessa on rintamakuvia ja muun muassa puna-armeijan hiihto-oppaan piirroskuvituksia.

Vaikka tasavaltalaisten parissa Espanjan sisällissodasta raportoinut Langdon-Davies oli maailmankatsomukseltaan vasemmistolainen, hän ei ollut kommunisti. Langdon-Davies kritisoikin voimakkaasti kotimaansa vasemmistoa, joka ei tukenut Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Suomea.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Marja-Liisa Saunela. Samalla kartalla - 3.

2015

198 стр.

Samalla kartalla-3-harjoituskirja on tarkoitettu suomea toisena kielenä opiskeleville aikuisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on hankkia vahva keskitason kielitaito (tasot B l - B2).

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Мануэль Кастеллс, Пекка Химанен. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель.

2002

221 стр.

"С точки зрения либеральной теории финны сделали все неправильно. Высокие налоги сохранялись, государство прямо участвовало в производственных и научных программах, сохраняя изрядную долю собственности, социальные расходы оставались на высоком уровне. По логике либеральных экономистов, все это должно было закончиться полной катастрофой. Между тем к началу XXI века Финляндия опережала Соединенные Штаты и по темпам роста экономики и по размаху технологической революции..."

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Александр Марьянко. Финский нож на гранях времен.

2007

172 стр. с иллюстрациями.

В книге излагается история развития ножей северо-европейского типа на территории скандинавских стран и северо-западной части России XIX—XX веков.

Рассмотрена эволюция ножей скандинавского типа, приведена их классификация и особенности изготовления, представлены основные исторические производственные центры и фамилии наиболее известных мастеров. Проанализированы особенности скандинавского и, в частности, финского влияния на развитие российской ножевой традиции, дано описание общего изменения восприятия ножа финского типа (так называемой «финки») российским обществом и правоохранительными органами на протяжении XX века.

Книга рассчитана как на специалистов и коллекционеров, так и на широкий круг читателей, интересующихся этой темой.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования в хорошем качестве.

Для прямого скачивания с сайта.


- Mirko Harjula. Ryssänupseerit. Ensimmäisen maailmansodan Venäjän asevoimien suomalaistaustaiset upseerit 1914-1956.

2014

501 стр.

Mirko Harjulan tutkimus on toistaiseksi ainoa ensimmäisen maailmansodan Venäjän asevoimien suomalaistaustaisia upseereita käsittelevä yksityiskohtainen kokonaisesitys. Kirjassa esitellään kyseisen Suomen historiankirjoituksessa unohdetun, maan tulevaisuuden kannalta silti erittäin tärkeän sotilasryhmän lähtökohdat ja toiminta ensimmäisessä maailmansodassa, Suomen itsenäistymis- ja sisällissotatapahtumissa sekä asevoimien perustamisessa, Venäjän vallankumous- ja sisällissotakauden eri osapuolien palveluksessa sekä toisen maailmansodan ajan Suomen puolustusvoimissa. Lisäksi "ryssänupseereita " vertaillaan muihin Suomen itsenäistymiskauden osanottajaryhmiin - jääkäreihin ja itsenäistymisaktivistipiireihin sekä maailmansotaan osallistumattomiin entisiin Venäjän asevoimien upseereihin Kadettiklubeineen. Laajoine taustatietoineen teos käy myös keisarikunnan viimeisten vuosikymmenten Venäjän asevoimien esittelystä sekä Venäjän ja Suomen vuosien 1914-1920 yhteisen ja erillisen sotahistorian yleisesityksestä.

Kirjoittaja on käyttänyt suomalaisen henkilöhistoria- ja tutkimuskirjallisuuden lisäksi lähteinään runsaasti Venäjän ja Suomen arkistomateriaalia, aikalaiskirjallisuutta ja muuta käsiteltävän aikakauden ajankohtaisaineistoa sekä uusinta ja vanhempaakin venäläistä historiantutkimusta.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Алексей Шкваров. Лёд. Гранит. Подковы. Покорение Финляндии.

2005

638 стр.

Перед нами третья книга писателя и историка А.Г. Шкварова, посвященная малоизвестным страницам русской военной истории. Ранее вышли в свет и вызвали у читателей заслуженный интерес книги «Забытая слава пехотных полков Ораниенбаума» и «Генерал-лейтенант Маннергейм».

Предлагаемая книга рассказывает о славных делах русской кавалерии в период военных конфликтов между Россией и Швецией, которые велись на территории Финляндии. Автор справедливо замечает в предисловии, что «южное направление в российской историографии всегда преобладало над северным», таким образом, конфликты с северными соседями отходили на второй план, что отнюдь не умаляет горечи поражений в этих войнах и значимости побед.

Основой для написания предлагаемой книги, кроме трудов русских, финских и шведских историков, послужили истории полков русской армии, чудом пережившие революционные потрясения в архивах и библиотеках и зачастую весьма отличающиеся от официальных документов. Этот уникальный материал скрупулезно изучен, тщательно подобран и систематизирован автором.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Kaisa Häkkinen. Nykysuomen etymologinen sanakirja.

2005

Этимологический словарь современного финского языка.

1639 стр.

3-е издание

Tämä kirja esittelee suomen kielen sanaston ikää, alkuperää, rakennetta ja kehitystä. Hakusanoja on runsaat 6 ooo. Määrä on valittu sen arvion perusteella, jonka suomalaisen sanastontutkimuksen nyt jo edesmennyt grand old man Erkki Itkonen on teoksessaan Kieli ja sen tutkimus (1966) esittänyt suomen kielen perussanojen lukumäärästä. Itkosen mukaan johtamattomia perussanoja on suomen yleiskielessä noin 6 000, mikäli nuoret lainat ja ns. sivistyssanat jätetään huomiotta. 

Tässä teoksessa ei kuitenkaan käsitellä pelkästään johtamattomia perussanoja. Joukossa on johdoksia, yhdyssanoja ja jonkin verran myös sivistyssanoiksi luokiteltavia nuoria lainoja. Toisaalta pois on jätetty sellaisia yksinkertaisia perussanoja, jotka ovat selvästi murteellisia tai jotka eivät enää kuulu nykysuomalaisen aktiiviseen sanavarastoon. Hakusanaston rakentamisessa on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman monet keskeiset perussanat joko sellaisinaan tai muiden sanojen rakenneosina.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Вихавайнен Тимо. Столетия соседства. Размышления о финско-русской границе.

2012

250 стр.

На русском языке.

Это книга - собрание исторических эссе. Речь идет не об исследованиях в прямом смысле слова, а о попытке установить, какое значение на самом деле исторические исследования и их результаты имеют и могут иметь для нашего понимания известных вопросов истории. В центре внимания - тема культурной границы между финским и русским народами. Из тысячелетней истории внимание уделено прежде всего двухсотлетнему периоду — со времени присоединения Финляндии к Российской империи в 1809 г. до наших дней.

Материалы книги были изданы ранее на финском языке под названием «Восточная граница исчезает». Она была написана для финской публики, и в ней, как и следовало ожидать, содержалось много такого, что для русского читателя было бы непонятным. Поэтому некоторые эссе, которые были в финском издании, не входят в русский вариант. Те, которые в нее вошли, публикуются без серьезных изменений. Русскому читателю понимать их смысл может иногда быть нелегко, но я считаю, что такой подход вполне уместен — читатель получает возможность взглянуть на то, как некоторые темы рассматриваются в современном финском дискурсе.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.- Risto Alapuro. Suomen älymystö Venäjän varjossa.

1997

Ристо Алапуро. "Финская интеллигенция в тени России".

223 стр.

Venäjä on syvemmällä meissä kuin kuvittelemille. Sen vaikutus on paljon muutakin kuin suomettumista ja rähmälläänoloa.Venäjä vaikuttaa käsityksiimme yksimielisyydestä ja erimielisyydestä, omasta ja vieraasta, velvollisuuksista ja oikeuksista.

Näitä asioita valaisevat älymystön ajattelutavat. Aiheina ovat valtion ja kansakunnan rakentaminen 1800-luvulla, mielenoso ittam isen suomalainen perinne , opiskelijat 60-luvulla, näkemykset kansallisista ristiriidoista, Suomi vanhassa ja uudessa Euroopassa.

Kysymykset nousevat esiin uudella tavalla nyt, kun Venäjän vallankumouksesta alkanut bolsevikkien vuosisata on päättynyt ja Suomi on ainoana entisen Neuvostoliiton rajamaana Euroopan unionin jäsen.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта


- Jukka Tarkka. Venäjän vieressä. Suomen turvallisuusilmasto 1990-2012.

2015

"Рядом с Россией. Климат финской безопасности 1990-2012 гг.".

На финском языке.

351 стр.

Venäjä kehittyi Vladimir Putinin johdolla Neuvostoliiton konkurssipesästä korskeaksi suurvallaksi ja venäläisyyden suojelijaksi lähiulkomaissa. Samaan aikaan Suomen turvallisuuspolitiikka mullistui. Yya-sopimuksella laimennettu puolueettomuus muuntautui puolueellisuudeksi Länsi-Euroopan ytimessä.

Kylmästä sodasta melko vähällä selvinneen Suomen oli vaikea hakea luonteva paikkansa Euroopassa, vaikeampikuin Baltian maiden, jotka olivat kokeneet neuvostojärjestelmän selkänahassaan.

Suomen henkistä viritystä hallitsi unelma. Pahuus tuntui kadonneen maailmasta Neuvostoliiton mukana. Sosiaalidemokraattinen pasifismi, keskustan pysähtyneisyys ja pakkomielteiset lautaskiistat EU-edustuksesta kehittyivät Suomen turvallisuusilmaston säähäiriöiksi.

Venäjän vieressä kuvaa, kuinka suomalaiset eivät suostuneet näkemään ympäristönsä muutoksia, eikä turvallisuuspolitiikan johto osannut, viitsinyt tai uskaltanut johtaa. Kirja on jatkoa Tieto-Finlandia-ehdokkaaksi nousseelle kirjalle Karhun kainalossa.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Jari Tammi. Suuri kirosanakirja.

1993

1-е издание.

393 стр.

Словарь финской обсценной лексики.

Mikä on kirosana? Suomessa niitä on vain viisi - perkele, saatana, jumalauta, helvetti ja vittu - tai sitten tuhat, niin kuin tähän kirjaan on mahdutettu. Joku voisi sanoa, että pirskatti ei ole mikään kirosana. Jollekulle se on, sillä nutturapäisen mamman suussa pahuskin kuulostaa rumalta kuin juopon hanhen persvittu.

Suomen kielen perussanakirjan (VAPK-kustannus) mukaan kirosanana pidetään ilmaisua tehostavia, karkeina pidettäviä sanoja; synonyymina voimasanaa. Tarjoan paremman virallisen määritelmän: Kirosana on puhekielen välimerkki suullisena kipulääkkeenä, alleviivauksena, aseena ja mausteena.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Leena Lehtolainen. Oikeuden jalopeura.

2011

335 стр.

Детективный роман.

Mitä tehdä tilanteessa jossa kehenkään ei uskalla luottaa?

Henkivartija Hilja llveskero kuhertelee ja pakoilee rakkaansa David Stahlin kanssa Italiassa. Äkillisesti David katoaa - ja hänen huoneestaan löytyy ammuttu mies. Hilja palaa hämmentyneenä Suomeen, mutta vastausten sijaan alkavat kysymykset kasaantua. Onko David elossa? Miksi tämän kännykästä oli löytynyt poliisipäällikkö Rytkösen numero? Mistä David oli saanut samanlaisen sormuksen kuin Hiljan äidillä? Miksi Davidin tavaroissa oli ollut Kopparnäsiin suunniteltavan lomakylän papereita? Onko David ollut rehellinen Hiljalle? Miksi hämärämies Trankov tuntuu yhtäkkiä kovin luotettavalta? Vailla biologisia vanhempia kasvanut Hilja saa vihiä myös äitinsä surmaa koskevista yksityiskohdista.

Oikeuden jalopeura on käänteikäs ja yllättävä trilleri ihmisen identiteetin moninaisuudesta ja sen peittämisestä. Kuka on kenenkin puolella, kehen voi luottaa? Mikä on kunkin hinta, kenet kukin on valmis joko pettämään tai pelastamaan?

Oikeuden jalopeura on Hilja llveskero -trilogian toinen osa.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Hannu Mäkelä. Venäjää aikuisille - lyhyt oppimäärä.

2012

258 стр.

На финском языке.

Koskettavia, kiehtovia, hauskoja ja outojakin kokemuksia Neuvostoliitosta ja Venäjältä 40 vuoden ajalta.

Venäjästä on jokaisella suomalaisella vankka mielipide, mutta mihin se perustuu? Suurimmaksi osaksi ennakkoluuloihin,
joilla on pitkä taustansa. Myös venäläisillä on käsityksensä Suomesta, yhtälailla oikeat ja väärät.

Millainen naapurimaamme sitten on? Hannu Mäkelä on matkannut ensin Neuvostoliittoa ja sitten nyky-Venäjää ristiin rastiin jo 40 vuoden ajan ja kirjannut kokemuksensa paperille. Jos ei elämä Neuvostoliitossa ollut mutkatonta, ei sitä ole helppoa ymmärtää nytkään.

Jokaisesta maasta löytyy omat omituisuutensa; sekä ikäviä ihmisiä että silkkaa pahuuttakin. Mutta löytyy myös sellaista, mikä pitää ihmisen hengissä vaikeissakin oloissa: hyvyyttä, pyhyyttä ja totuutta.

Venäjää aikuisille - Lyhyt oppimäärä kertoo ennen kaikkea nykyvenäläisten arjesta, sen iloista ja murheista, huumoria unohtamatta. Kirjan sanoma voisi olla vaikkapa tämä: tutustukaa maan asukkaisiin, kieleen ja kulttuuriin ja tehkää kaikesta vasta sitten omat johtopäätöksenne.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Matti Wilberg. Politiikan sanakirja.

Неполиткорректный словарь политики.

2011

647 стр.

Ensimmäinen suomalainen kokonaisteos politiikan sanastosta.

Mitä poliitikot tarkoittavat puhuessaan eduskuntaa? Mitä ovat defenestraatio, klemmarikuolema, kännisen merimiehen kierros, makeuttaja sekä pianisti? Miten uutistoimisto YBK eroaa uutistoimisto HTT : stä?

Politiikan sanakirja avaa politiikan ja median kieltä tavalliselle kansalaiselle terävästi, tuoreesti ja hauskasti. Teoksessa annetaan inhorealistisen suoranuottiset ja kaunistelemattomat selosteet politiikan ilmiöille , poliittiselle slangille ja järjestölatinalle. Puolueiden vaalilauseet on kartoitettu koko sotienjälkeiseltä ajalta.

Kirja valaisee politiikan salaisen puutarhan varjelluimpiakin osia.

Politiikan sanakirjassa on noin 12000 hakusanaa, jotka on ytimekkäästi selitetty jä esimerkkisitaatein esitelty. Teoksessa ei ole pyritty poliittiseen korrektiuteen , vaan asiat sanotaan niin kuin ne ovat - poliittisen elämän kirjon mitään sävyä unohtamatta. Sananvapautta kirjassa harjoitetaan äärirajoille.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


Venedikt Jerofejev. Moskova-Petuški. Runoelma.

2001

Moskova-Petuški on mainio esimerkki neuvostoajan underground-kirjallisuuden mustasta huumorista.

Pahoin alkoholisoitunut ’’Venitška” Erofejev matkaa paikallisjunassa Moskovasta Petuški-nimiseen lähiöön tapaamaan naistaan. Samalla matka on mielikuvituksellinen odysseia päähenkilön alkoholihuuruiseen mieleen. Hänellä on puheyhteys paitsi muihin matkustajiin myös Taivaan Enkeleihin.

Vaikka viinalla ja sen monituisilla korvikkeilla on ylivoimainen sija päähenkilön ajatusmaailmassa, häneltä liikenee aikaa ja energiaa myös elämänkatsomuksellisiin ja filosofisiin pöhdiskeluihin ja teoretisointeihin.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Leena Lander. Tummien perhosten koti.

2008

Роман.

На финском языке.

310 стр.

Tummien perhosten koti kertoo traagisen lapsuuskokemuksen ahdistamasta Juhanista, joka päätyy kuuden vuoden sijaiskoti- ja laitoskierteen jälkeen Saaressa sijaitsevaan poikakotiin. Saarella vallitsevat omat lakinsa ja sääntönsä, jotka on laatinut ja joita soveltaa kovalla kädellä Olavi Harjula. Seitsemän pojan ja Harjulan lisäksi Saaressa asuu vain Harjulan vaimo ja pariskunnan kaksi tytärtä sekä Tyyne, joka huolehtii Saaren eläimistä ja ruokahuollosta. Saaren eristäytynyt yhteisö on kuin oma kokonainen maailmansa.

По роману снят популярный фильм.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Sergei Lukjanenko. Yöpartio.

2012

Роман.

Перевод на финский язык романа "Ночной дозор".

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Arto Mustajoki. Mielestä kieleen. Kontrastiivisen funktionaalisen lauseopin teoria.

1993

245 стр.

На финском языке. Для филологов, лингвистов и тех, кто хочет еще лучше разобраться как финском языке, так и в языкознании вообще.

Perinteiset kieliopit edustavat kuulijan näkökulmaa: ne lähtevät liikkeelle muodosta - tarkemmin sanottuna kielen kategorioista.
Tämä näkyy jo niiden sisällysluetteloissa. Lukujen otsikkoja ovat “Substantiivi", "Verbi", "Preesens", Genetiivi", "Alisteiset sivulauseet" jne.

MIELESTÄ KIELEEN -kirjassa hahmoteltu funktionaalinen kuvausmalli on "puhujan kielioppia" siinä mielessä, että
kuvauksen suunta liikkuu merkityksestä muotoon, "mielestä kieleen". 

Tällainen kielenkuvaus pyrkii vastaamaan kysymyksiin "Miten kielissä ilmaistaan olotilaa, syy-seuraussuhdetta, pakkoa, aikasuhteita jne.?".

Funktionaalista kuvausperiaatetta voidaan käyttää sekä yksittäisten kielten kuvauksessa että kielten vertailussa.

Kirjan esitystapa on selkeä.

Tämän vuoksi kaikki vertailut ja viittaukset muihin tutkijoihin ja heidän teorioihinsa on sijoitettu lukujen lopussa oleviin kommentteihin.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.


- Матти Клинге. На чужбине и дома.

2005

303 стр.

На русском языке.

Финское издание: Matti Klinge, Kaukana ja kotona.

Матти Клинге — доктор философии, профессор-эмиритус Хельсинкского университета, один из ведущих историков Финляндии. Автор большого числа исследований по истории Финляндии, которую стремится излагать на широком общеевропейском фоне, в том числе и в контексте российской истории.

Сложно по достоинству оценить культурный, научный, общественно-политический и военный вклад финнов в «имперскую копилку» в период вхождения Финляндии в состав Российской империи. Топелиус, Рунеберг, Снельман, Маннергейм — историческим персонажам такого масштаба посвящена вторая книгадилогии Матти Клинге, в которой автор характеризует больше идейную атмосферу в обществе, чем проходившие в нем политические процессы.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Yrjö Hosiaisluoma. Kirjallisuuden sanakirja.

2003

"Литературный словарь".

1070 стр.

На финском языке.

Mitä on metonymia? Miten määritellään dekonstruktio ja isotopia? Millaisia kirjallisuudenystäviä olivat Milanon pörrötukat, parnassolaiset tai sinisukat?

Kirjallisuudentutkija Yrjö Hosiaisluoman laatima moderni Kirjallisuuden sanakirja selittää ja taustoittaa niin termit kuin suuntauksetkin antiikista nykypäivään. Hakusanoja teoksessa on 1 734, ja moni termi esiintyy nyt ensimmäistä kertaa suomenkielisenä. Henkilöhakemistossa on 2 082 nimeä.

Hakusanaa, sen vieraskielisiä vastineita ja etymologisia tietoja seuraa määritelmä, historiallinen katsaus tai keskeisten vaikuttajien esittely. Käsitteitä elävöittävät osuvat sitaatit niin maailman- kuin Suomenkin kirjallisuudesta. Artikkelien lopussa olevat viittaukset ohjaavat muihin, läheisiin hakusanoihin, ja kirjallisuusviitteisiin on koottu aihepiiriä valaisevia teoksia.

Suomalaisen ja kansainvälisen kirjallisuusterminologian ohessa tekijä käsittelee myös kulttuurintutkimuksen keskeisiä alueita. Monitieteinen ote osoittaa, miten muut tieteenalat niveltyvät kirjallisuudentutkimukseen.

Kirjallisuuden sanakirja on tarkoitettu opiskelijoiden ja tutkijoiden perusteokseksi. Se soveltuu myös kirjallisuudenharrastajien käsikirjaksi.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Густав Маннергейм и белая эмиграция. История в письмах.

Составители Л.В. Власов, М.А. Власова.

2008

Оказавшись в Финляндии, генерал Густав Маннергейм не забыл своего русского прошлого. Его переписка, иногда встречи с русскими продолжались до начала 1950 года. Правда, об этом он не рассказывал в своих воспоминаниях, так как ему надо было скрыть от финнов и советской России свои контакты с известными представителями русской эмиграции, остатками уничтоженных большевиками классов.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Outi Parikka. Äiti-Venäjän aapinen.

2008

Книга о России и русских.

На финском языке.

409 стр.

Mystinen itä? Pelättävä naapuri? Sirppi ja vasara? Käsittämättömän antelias vieraanvaraisuus? Korruptio? Vodka? Nouseva talousmahti? Kulttuuri ja sivistys?

Äiti-Venäjän aapinen on selvitymispakkaus jokaiselle, joka haluaa ymmärtää suuren ja mielenkiintoisen naapurimaan elämää. Tämä kirja ei ole historiankirja, tapaopas tai listaus Suomen ja Venäjän eroista, vaan se kertoo, miten Venäjää voi ymmärtää.Toimittaja Outi Parikka on välittänyt suomalaisille tietoa Neuvostoliitosta ja Venäjästä jo yli vuosikymmenen. Parikka on asunut maassa useaan otteeseen, ja tässä kirjassa hänen omakohtaiset kokemuksensa limittyvät eloisasti tuoreimpaan popularisoituun Venäjä-tutkimukseen.

Venäläisten aakkosten mukaan etenevä Äiti-Venäjän aapinen ei mairittele venäläisiä, mutta ei heitä lokaakaan. Terävänäköiset tekstit uskonnosta populaarikulttuuriin ja taloudesta politiikkaan sivuavat myös vaikeita ja arkoja asioita, kuten muukalaisvastaisuutta, itsekritiikin puutetta ja lyhytnäköisyyttä - asioita, joita Suomessa on pidetty pitkään tabuina. Kirjan punaisena lankana on kuitenkin se, että rajan takana on valtaisa, kiinnostava maa, monia kiehtova arvoitus.

Outi Parikka (s. 1960) on työskennellyt MTV3:n uutisissa Venäjänerikoistoimittajana vuodesta 1993.

“Parikka havainnoi suurella sympatialla, mutta terävällä kynällä.”Arja Paananen, Ilta-Sanomat.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Leena Lehtolainen. Väärän jäljillä.

2008

Роман.

На финском языке.

Unissa mieleeni palaa kaikki se, mitä olen elämäni aikana kokenut. Hirvikiväärin piippu työntyy kohti rintaani, ja kun se väistyy, näen räjähtävän postilaatikon, jonka mukana sinkoutuu ilmaan tyttäreni Iida.

Maria Kallio on jättänyt Espoon poliisin taakseen. Suunnitelmat vähäosaisia auttavasta lakiasiaintoimistosta kuitenkin kariutuvat, kun kumppaniksi aiottu opiskelutoveri Leena vammautuu pysyvästi auto-onnettomuudessa. Maria aloittaa työt sisäasianministeriön alaisessa perheväkivallan tutkimusprojektissa, turvallisesti työpöydän takana.

Leenan kautta Maria tutustuu toimittaja Jutta Särkikoskeen, joka on paljastanut kahden kiekonheittäjän dopinginkäytön. Särkikoski on loukkaantunut hämärissä olosuhteissa: hänen autonsa on suistettu tieltä, kun hän on ollut haastattelemassa yllätysläpimurron 800 metrin juoksussa tehnyttä Toni Väärää. Myös kyydissä ollut Väärä vammautuu niin pahasti, että seuraava kausi jää väliin. Särkikoski on saanut tappouhkauksia jo ennen kolaria, eikä niille näy loppua.

Irtiotto menneestä ei ole Marialle helppoa, mistä kertovat häntä toistuvasti piinaavat painajaiset. Kun Juttaan kohdistuneet uhkaukset pannaan täytäntöön, Maria joutuu yllättäen kohtaamaan vanhan työpaikkansa ja sen tutun yhteisön. Muistot lähes katastrofiin päättyneestä edellisestä henkirikostutkimuksesta eivät päästä rauhaan, mutta kilpajuoksussa murhaajan kanssa ei auta jäädä lepäämään takasuoralle.

Ennen kuin maalinauha katkeaa, on urheilumaailman skandaalissa poliiseja ehtinyt johtaa väärän jäljille aivan liian moni.

Väärän jäljillä on kymmenes Maria Kallio -rikosromaani, jolla Leena Lehtolainen jälleen valloittaa paalupaikan kotimaisessa jännityskirjallisuudessa.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Людмила Кямяря. Ключи к новой жизни. Пособие для иммигрантов в Финляндию.

2001

183 стр.

Адаптация человека в новом географическом и культурном пространстве - процесс не простой. На этом пути радости сменяются проблемами, проблемы превращаются в камни преткновения, способные вызвать негативную реакцию к новой среде. И тогда: радужные мечты уступают место горечи сожаления и разочарования.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Mervi Kurvula, Leena-Liisa Lehikoinen. Kansallispukuja Suomesta. 2004

Национальные костюмы из Финляндии.

На финском языке.

227 стр.

Kansallispukuja Suomesta on alansa ensimmäinen teos, josta löytyvät kaikki myynnissä olevat suomenkielisten alueiden kansallispuvut ja jonka pukuluettelo sisältää myös kaikki ruotsinkielisten alueiden puvut. Teos esittelee värikuvin yli sata ainutlaatuista pukua.
Kirja tarjoaa runsaasti tietoa kansallispukujen käyttäjille, alan harrastajille ja ammattilaisille alkaen pukujen historiasta, hoito-ohjeista, pukuluettelosta, valmistajista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta.
Alan asiantuntijoiden, FK Leena-Liisa Lehikoisen ja kansallispukuasiantuntija Mervi Kurulan teoksessa on mukana myös sanasto, josta käy selville, mitä pinteli, säppäli tai sarka tarkoittavat.
Kirja sisältää myös englanninkielisen yhteenvedon.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Arto Paasilinna. Hurmaava joukkoitsemurha.

1990

277 стр.

Роман.

Maailman murjoma liikemies Onni Rellonen ja upseerin ammattiin turhautunut eversti Hermanni Kemppainen osuvat itsemurha-aikeissaan samaan syrjäiseen latoon. Kohtaamistapa on hyvin harvinainen, ja hetken juteltuaan miehet päättävät siirtää itsemurhiaan tuonnemmaksi. Vähitellen saa alkunsa suunnitelma: kootaan itsemurhaa hautovia ihmisiä eri puolilta Suomea ja tehdään joukolla loppu elonpäivistä jossakin sopivaksi katsotussa paikassa.
Hurmaava joukkoitsemurha on vauhdikas selviytymistarina, jossa Arto Paasilinna käsittelee suomalaisten masennusta ja itsemurhiin johtavia syitä erehtymättömällä humoristin otteellaan. Lempeästi hän näyttää, että elämä on sentään elämisen arvoista.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.
- Финский с улыбкой. Курс для начинающих.

2010

Аудиокурс состоит из 35 уроков, посвященных различным темам. Аудиокурс позволит за минимальное время достичь начального уровня владения финским и начать общаться на финском языке и понимать его носителей.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Аудиофайлы - с высоким качеством звука.

Для прямого скачивания с сайта.


- Гельсингфорс - Санкт-Петербург. Страницы истории (вторая половина XIX — наголо XX века).

2012

201 стр.

Предлагаемый читателю коллективный сборник статей является результатом труда историков Хельсинки и Санкт-Петербурга, принимавших участие в совместном исследовательском проекте, поддержанном Академией наук Финляндии и Российской Академией наук.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Suomalaisia kirjailijoita 1500-luvulta nykypäiviin.

1994

222 стр.

Tässä jokaiselle kirjallisuudesta kiinnostuneelle tarpeellisessa hakuteoksessa esitellään yli seitsemänsataa suomalaista kirjailijaa. Kirja pohjautuu vuonna 1990 ilmestyneeseen Otavan kirjallisuustietoon, jonka suomalaisia kirjailijoita käsittelevät artikkelit on saatettu ajan tasalle. Kirjailijavalikoimaa on myös täydennetty uusilla, ajankohtaisilla kirjailijoilla.
Lisäksi teoksessa on Suomen kirjallisuuden historiikki, tietoja tärkeimmistä kirjallisuuspalkinnoista ja teoshakemisto.

Файл pdf (в возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Алексей Востров. Шведский архипелаг Финляндии. Взгляд со стороны.

2014

174 стр.

Настоящая книга представляет собой сборник эссе, посвященный Шведской Финляндии. Ее целью является не историческое и социологическое исследование в прямом смысле слова, а поиск (иногда интуитивный) неочевидных, глубинных взаимосвязей между историческим прошлым финляндских шведов, их настоящим в контексте современных социологических и культурных процессов, перспективами сохранения целостности данного языкового сообщества. Вместе с тем, все выводы и аналогии базируются на строгих исторических фактах и рассмотрены в свете основных культурологических тенденций последних десятилетий. Большое внимание уделено впечатлениям о Шведской Финляндии ее представителей, проживающих в разных регионах страны и имеющих различный социальный статус.
Автор надеется, что книга позволит взглянуть на действительность финляндских шведов под другим углом зрения, возможно, отличным от принятого в Финляндии, и заострить внимание на тех аспектах, которые до этого мало рассматривались.

Файл pdf (с возможностью поиска и копирования).

Для прямого скачивания с сайта.


- Marja-Liisa Vartio. Hänen olivat linnut.

1967

Роман.

На финском языке.

Marja-Liisa Orvokki Vartio (Sairanen, 11. 09.1924 – 17. 061966 ) - финская поэтесса и прозаик. Ее считают одним из реформаторов современного финского романа. Данный роман был опубликован после ее смерти и является вершиной ее творчества. 

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Päivi Nenonen. Malekselulupa.

2015

185 стр.

Oon kuullut, on kaupunki tuolla! Siis Pietari, aiemmin Leningradiksi kutsuttu. Sinne suuntasi elämänpiirinsä 1990-luvulla lopussa Päivi Nenonen, joka hurmaantui Venäjästä niin, että päätti oppia maan tavoille.

Kulttuuriin sisällepääsemisen myötä Päivi Nenonen on ottanut haltuun venäläisen kielen ja venäläisen mielen, venäläiset tavat syödä ja juoda, venäläiset tavat iloita ja surra, venäläisen tavan elää. Hän on myös syvällisesti tutustunut kulttuuriin ja erityisesti kirjallisuuteen. Ensin opiskelemalla ja myöhemmin suomentamalla venäläistä kirjallisuutta.

Päivi Nenonen on kirjoittanut Venäjästä ja venäläisyydestä 27 upeaa tarinaa. Näiden tarinoiden myötä lukija ymmärtää, että meidän on aktiivisesti unohdettava rajat ja aktiivisesti muistettava olla tekemisissä naapureittemme kanssa. Siten me muistamme ihmisyyden, joka ylittää kaikki rajat.

"Minun elämääni Venäjä tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Vaikka olin syntynyt ja kasvanut Pohjois-Karjalassa, Venäjä oh aina ollut minulle jokin suuri ja merkityksetön tyhjä. Suomen raja päättyy tuohon, ja sen jälkeen on valkoista aluetta. Enkä tarkoita tällä vain karttaa, vaan kaikkea muutakin. Ja sitten äkkiä se
valkoinen alue otti ja heräsi minulle eloon”.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Lauri Hakulinen. Suomen kielen rakenne ja kehitys.

1979

Четвертое издание.

На финском языке.

631 стр.

Классический труд по филологии финского языка. Для всех, кто хочет разобраться в финском серьезно.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Ulla Paaviloanen, Niina Vuorio. Suomea sinulle - 2.

2013

На финском языке.

Финский язык как иностранный для учащихся старших классов.

302 стр.

Файл pdf с возможностью поиска и копирования.

Для прямого скачивания с сайта.


- Эсси Мякеля. Финляндия. Suomen tasavalta.

2014

На русском языке.

Книга является частью научной серии "Colourful World" (Красочный мир), которая знакомит детей 10-14 лет с разными странами, их природой и культурой, историей и политический системой, стилем жизни, а также важнейшими городами и достопримечательностями.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ